Selecció automàtica d'un origen del paper apropiat per a cada funció

Activeu o desactiveu l'opció de selecció automàtica de l'origen del paper per a cada origen del paper. Si aquesta opció s'estableix en <Activat>, l'equip selecciona automàticament un origen del paper que està carregat amb paper de la mida apropiada per a cada treball d'impressió. A més, quan no quedi paper a l'origen del paper seleccionat, aquesta opció permet la impressió continua si es canvia d'un origen del paper a un altre que estigui carregat amb paper de la mateixa mida.
1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Opcions de funció>  <Comú>  <Opcions d'alimentació de paper>.
3
Seleccioneu <Selecció automàtica origen paper>.
4
Seleccioneu la funció objectiu.
Quan la funció objectiu sigui imprimir informes o llistes o imprimir des d'un dispositiu de memòria, seleccioneu <Altres>.
5
Per a cada origen del paper al qual vulgueu aplicar l'opció de selecció automàtica de l'origen del paper, seleccioneu <Activat>.
Quan està instal·lat el mòdul d'alimentació per calaixos opcional, també es mostra el seu calaix de paper.
Especifiqueu sempre <Activat> per a almenys un dels calaixos de paper. Si seleccioneu <Desact.> per a tots els calaixos, no podeu acabar el procediment de configuració.
6
Seleccioneu <Aplicar>.
6X8Y-02L