Càrrega de paper

Podeu carregar el paper al calaix de paper o a la safata multiús. Carregueu el paper que utilitzeu normalment al calaix de paper. És pràctic utilitzar el calaix de paper per a grans quantitats de paper. Feu servir la safata multiús quan vulgueu utilitzar temporalment paper d'una mida o d'un tipus diferent del paper que hàgiu carregat al calaix de paper. Consulteu Paper admès per conèixer les mides i els tipus de paper admesos.
Informació sobre el paper
Com es carrega el paper
Configuració de les opcions per al paper carregat

Precaucions relatives al paper

No utilitzeu els següents tipus de paper:
Es pot produir un encallament de paper o un error d'impressió.
Paper arrugat o amb plecs
Paper enrotllat o corbat
Paper estripat
Paper humit
Paper molt fi
Paper fi aspre
Paper imprès amb una impressora de transferència tèrmica
Revers d'un paper imprès amb una impressora de transferència tèrmica
Paper de molta textura
Paper brillant
Notes sobre l'ús de paper
Utilitzeu només paper que s'hagi aclimatat completament a l'ambient en què està instal·lat l'equip. Si feu servir paper que s'ha emmagatzemat a una temperatura o humitat diferents, es poden produir encallaments de paper o la qualitat de la impressió pot ser baixa.
Manipulació i emmagatzematge del paper
Es recomana que utilitzeu el paper tan aviat com sigui possible un cop desembolicat. El paper que no es faci servir s'ha de cobrir amb l'embalatge original i deixar-lo sobre una superfície plana.
Deseu el paper embolicat amb l'embalatge original per protegir-lo d'ambients humits o secs.
No deseu el paper de manera que es pugui corbar o plegar.
No deseu el paper verticalment ni n'apileu massa.
No deseu el paper en un lloc exposat a llum directa del sol ni en un ambients molt humits o secs o amb canvis bruscos de temperatura o humitat.
Quan imprimiu en paper que hagi absorbit humitat
És possible que surti vapor per l'àrea de sortida del paper o que s'hi formin gotes d'aigua al voltant. No hi ha res d'inusual en aquests fets, que es produeixen quan la humitat del paper s'evapora a causa de la calor que es genera en fixar el tòner (és més probable que passi en habitacions més fresques).

Emmagatzematge del paper imprès amb l'equip

En manipular o emmagatzemar el paper imprès amb l'equip, preneu les precaucions següents.

Com s'emmagatzema el paper imprès

Emmagatzemeu-lo sobre una superfície plana.
No l'emmagatzemeu juntament amb articles fets de PVC (clorur de polivinil), com ara carpetes transparents. El tòner es pot desfer i provocar que el paper s'enganxi als articles de PVC.
Procureu que el paper no es doblegui ni s'arrugui. El tòner podria llevar-se.
Si heu d'emmagatzemar-lo durant un període de temps llarg (dos anys o més), feu-ho en carpetes o un article equivalent.
Quan el paper s'emmagatzema durant un període de temps llarg es pot descolorir i, per tant, pot semblar que la impressió hagi canviat de color.
No l'emmagatzemeu en un lloc on la temperatura sigui alta.

Precaucions a l'hora d'aplicar adhesiu

Utilitzeu sempre adhesiu insoluble.
Abans d'aplicar l'adhesiu, feu una prova amb una impressió que ja no necessiteu.
Quan col·loqueu fulls de paper amb adhesiu aplicat un sobre l'altre, assegureu-vos que l'adhesiu estigui completament assecat.
6X8Y-026