Entrada en mode repòs

La funció del mode repòs redueix la quantitat d'energia consumida per l'equip desactivant l'arribada d'energia al tauler de control. Si no heu de portar a terme operacions a l'equip durant un temps, com ara quan pareu per dinar, podeu estalviar energia prement  al tauler de control.
Durant el mode repòs
Quan l'equip passa al mode repòs,  s'il·lumina en verd groguenc.
Situacions en què l'equip no entra en mode repòs
Quan l'equip està funcionant
Quan l'indicador de dades està il·luminat o parpelleja
Quan l'equip està portant a terme una operació com ara un ajust o neteja
Quan es produeix un encallament de paper
Quan apareix la pantalla de menú
Quan apareix un missatge d'error a la pantalla (Hi ha algunes excepcions. L'equip entra de vegades en mode repòs quan es mostra un missatge d'error).
Quan es mostra la pantalla de la clau de l'SSID o de la xarxa per a la connexió directa
Quan les opcions s'estan important o exportant
Canvi del valor del temps d'autorepòs
El temps d'autorepòs és una funció que posa automàticament l'equip en el mode repòs si roman inactiu durant un període de temps determinat. Recomanem l'ús de les opcions predeterminades de fàbrica (<Opcions d'energia/de temporitzador>) per reduir el consum d'energia. Si voleu canviar la quantitat de temps que ha de passar abans que l'equip entri en el mode autorepòs, porteu a terme el procediment següent.
<Menú>  <Preferències> <Opcions d'energia/de temporitzador>  <Temps per a autorepòs>  Establiu el temps que ha de passar abans que l'equip entri automàticament en mode repòs  <Aplicar>
Canvi de l'opció de mode repòs en l'hora especificada
Podeu configurar una opció de manera que l'equip entri en el mode repòs en l'hora especificada. També podeu configurar una opció de manera que el mode repòs s'activi en l'hora especificada.
<Menú> <Preferències> <Opcions d'energia/de temporitzador> Seleccioneu <Temporitzador diari autorepòs> o <Opc.hora sortida mode repòs> Seleccioneu <Activat> a <Establir aquesta funció> i introduïu l'hora <Aplicar>
Sortida del mode repòs
Podeu prémer  o qualsevol altra tecla del tauler de control per sortir del mode repòs.
També podeu tocar la pantalla per sortir del mode repòs.
6X8Y-02X