<Opcions d'energia/de temporitzador>

Es mostra una llista de totes les opcions relacionades amb el temporitzador i l'energia juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().
Asteriscs (*)
Les opcions marcades amb "*1" no es poden importar ni exportar.
Pot ser que les opcions marcades amb "*2" no estiguin disponibles, que variïn o que tinguin valors predeterminats diferents segons el vostre país o regió.

<Ajusts de data/hora actuals> *1

Establiu la data i l'hora actuals. Configuració de la data i l'hora
Configureu <Zona horària> abans d'establir la data i l'hora actuals. Si es canvia l'opció <Zona horària>, la data i l'hora actuals també canvien de la manera corresponent.
La data i l'hora actuals no es poden canviar durant 1 hora després que l'horari d'estiu entri en vigor.

<Ajusts de data/hora>

Especifiqueu la data i l'hora estàndards de la regió on es vulgui instal·lar l'equip.
<Zona horària>
Seleccioneu la zona horària. Si es canvia la configuració de la zona horària, els valors establerts a <Ajusts de data/hora actuals> també canviaran de la manera corresponent. Configuració de la data i l'hora
<(UTC-12:00) Línia de canvi de data internacional de l'oest> en <(UTC) Temps universal coordinat> en <(UTC+14:00) Illa Kiritimati>
UTC
L'hora universal coordinada (UTC) es l'estàndard horari principal mitjançant el qual el món regula els rellotges i l'hora. La zona horària UTC correcta és necessària per a les comunicacions d'Internet.
<Opcions d'horari d'estiu> *2
Activeu o desactiveu l'horari d'estiu. Si l'horari d'estiu està activat, especifiqueu les dates des de la qual i fins la qual està en vigor l'horari d'estiu.
<Desact.>
<Activat>
Inici: Mes, Setmana, Dia
Final: Mes, Setmana, Dia

<Format de data> *2

Seleccioneu el format de data (ordre d'any, mes i dia).
<AAAA MM/DD>
<MM/DD/AAAA>
<DD/MM AAAA>

<Format d'hora>

Seleccioneu l'opció de visualització del rellotge de 12 o 24 hores.
<12 hores (AM/PM)>
<24 hores>

<Temps de reinici automàtic>

Si no es prem una tecla durant un període de temps especificat, la pantalla i les opcions s'inicialitzen per mostrar la pantalla predeterminada (Reinici automàtic). Especifiqueu l'interval al qual es porta a terme el reinici automàtic. El reinici automàtic no es porta a terme en els casos següents:
Apareixerà el menú d'opcions.
L'equip està processant un treball, como ara la impressió d'un document.
Es mostra un missatge d'error i l'indicador Error parpelleja (no obstant això, el reinici automàtic es porta a terme quan l'error no impedeix a l'usuari continuar utilitzant una funció).
<Establir aquesta funció>
<Desact.>
<Activat>
<Establir l'hora>
1 a 2 a 9 (min.)
La pantalla que apareix després que es porti a terme el reinici automàtic es pot seleccionar a <Funció després de reinici automàtic>.

<Funció després de reinici automàtic>

Seleccioneu si cal que l'equip torni a la pantalla predeterminada després de portar a terme el reinici automàtic. Si se selecciona <Funció predeterminada>, apareix la pantalla principal de la funció seleccionada a <Pant. predet.des.arren/rest> (<Pant. predet.des.arren/rest>). Si se selecciona <Funció seleccionada>, l'equip torna a la pantalla del menú principal de la funció que estava seleccionada.
<Funció predeterminada>
<Funció seleccionada>

<Temps apagament auto>

Configureu un temporitzador per apagar automàticament l'equip després que hagi transcorregut un període de temps d'inactivitat especificat des que l'equip hagi entrat en mode repòs.
<Establir aquesta funció>
<Desact.>
<Activat>
<Establir l'hora>
1 a 4 a 8 (h)
Abans d'establir <Temps apagament auto>
Si s'activa <Temps apagament auto> l'equip s'apaga automàticament encara que utilitzeu l'equip des de la Remote UI (IU remot). Pot produir-se un funcionament defectuós, especialment si l'equip s'apaga durant la importació de dades. En importar dades mitjançant Remote UI (IU remot), establiu <Temps apagament auto> en <Desact.> o <0> per endavant.
Si es modifica qualsevol opció de [Timer Settings] des de Remote UI (IU remot) mentre l'equip està en mode repòs, el temporitzador de l'opció <Temps apagament auto> es reinicia. L'equip s'apaga automàticament després que hagi transcorregut el període de temps d'inactivitat especificat des que s'hagi reiniciat el temporitzador.

<Temps per a autorepòs>

Si l'equip no s'ha utilitzat o no ha tingut dades per processar durant un període de temps especificat, l'equip entrarà en mode repòs per estalviar energia (Autorepòs). Especifiqueu el període de temps que ha de transcórrer perquè s'iniciï l'autorepòs. L'autorepòs no es porta a terme quan es mostra el menú d'opcions. Recomanem l'ús de les opcions predeterminades de fàbrica per estalviar el màxim d'energia. Entrada en mode repòs
D'1 a 60 (min.)

<Temporitzador diari autorepòs>

Podeu especificar l'hora en què l'equip s'estableix automàticament al mode repòs. Entrada en mode repòs
<Establir aquesta funció>
<Desact.>
<Activat>
(De 0:00 a 23:59 h)

<Opc. hora Ajust auto gradació>

L'ajust automàtic de la gradació (ajust ràpid) es pot dur a terme en una hora especificada cada dia. Establiu l'hora perquè es realitzi automàticament l'ajust ràpid en aquesta opció.
<Establir aquesta funció>
<Desact.>
<Activat>
(De 0:00 a 23:59 h)

<Opcions d'hora sortida del mode repòs>

Especifiqueu l'hora en què l'equip es recupera del mode repòs. Entrada en mode repòs
<Establir aquesta funció>
<Desact.>
<Activat>
(De 0:00 a 23:59 h)
6X8Y-056