Neteja de la banda de transferència (ITB)

La brutícia es pot adherir a la banda de transferència que hi ha dins de l'equip i pot provocar que la qualitat d'impressió es deteriori. Per netejar la banda de transferència, porteu a terme el procediment següent. Tingueu en compte que no podeu netejar la banda de transferència si a l'equip hi ha documents en espera que s'imprimeixin.
1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>.
3
Seleccioneu <Netejar ITB>.
4
Seleccioneu <Inici>.
Comença la neteja. Quan es mostri un missatge en què s'indiqui que la neteja ha finalitzat, premeu  per tornar a la pantalla Inici.
6X8Y-065