Manteniment

En aquest capítol es descriu què cal fer per conservar l'equip, incloses les tasques de neteja i l'ajustament de la qualitat d'impressió.

Neteja bàsica

Substitució de consumibles

Ajust i gestió de l'equip

6X8Y-061