Connexió amb dispositius mòbils

Hi ha dos mètodes per connectar un dispositiu mòbil a l'equip: a través d'un encaminador LAN sense fil i la comunicació sense fil i directa amb l'equip. Seleccioneu un mètode de connexió d'acord amb l'entorn de comunicació i el dispositiu que utilitzeu. Establiu la comunicació amb dispositius mòbils des de <Portal mòbil> (Pantalla Inici).

Connexió a través d'un encaminador LAN sense fil

Igual que quan es connecta un ordinador a l'equip, connecteu un dispositiu mòbil a l'equip a través d'un encaminador LAN sense fil. Connexió a través d'un encaminador LAN sense fil (Connexió LAN)

Connexió directa

Connecteu directament sense fil un dispositiu mòbil a l'equip sense utilitzar cap LAN sense fil. És possible connectar-se immediatament a l'equip sense fil fins i tot fora d'un entorn de LAN sense fil. Connexió directa (Mode punt d'accés)
6X8Y-03A