Connexió a través d'un encaminador LAN sense fil (Connexió LAN)

Si es connecta un encaminador LAN sense fil a la xarxa connectada a l'equip, podeu establir una comunicació amb un dispositiu mòbil a través de l'encaminador LAN sense fil de la mateixa manera que amb un ordinador. Per obtenir informació sobre com es connecta un dispositiu mòbil a l'encaminador LAN sense fil, consulteu els manuals d'instruccions dels vostres dispositius de xarxa o poseu-vos en contacte amb el fabricant. Connecteu l'equip a un encaminador a través de la LAN amb cable o sense fil. Configuració de l'entorn de xarxa
Per dur a terme els procediments següents, utilitzeu l'adreça IPv4. Configuració de l'adreça IPv4
Seleccioneu <Connexió LAN> i porteu a terme el procediment si la pantalla <Connexió directa> es mostra un cop seleccionat <Portal mòbil> al procediment següent.
Per obtenir informació sobre els sistemes operatius compatibles amb Canon PRINT Business, el procediment per establir opcions detallades i el procediment de funcionament, consulteu l'Ajuda de l'aplicació o el lloc web de Canon (https://global.canon/gomp/).

Connexió manual

1
Seleccioneu <Portal mòbil> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Connecteu-vos des del dispositiu mòbil a l'adreça IP que es mostra a la pantalla.

Connexió mitjançant un codi QR

1
Seleccioneu <Portal mòbil> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Codi QR>.
3
Inicieu Canon PRINT Business al dispositiu mòbil. Fer servir l'equip a través d'aplicacions
4
Llegiu amb el dispositiu mòbil el codi QR que es mostra a la pantalla.

Connexió mitjançant l'NFC (Android)

Abans d'utilitzar l'NFC, comproveu si <Usar NFC> està establert en <Activat>. <Usar NFC>
1
Inicieu Canon PRINT Business al dispositiu mòbil. Fer servir l'equip a través d'aplicacions
2
Activeu les opcions d'NFC del dispositiu mòbil.
3
Apropeu el dispositiu mòbil a la marca NFC de l'equip. Tauler de control
6X8Y-03C