Impressió d'un document protegit per un PIN (Impressió segura)

Si establiu un PIN per a un document quan imprimiu des d'un ordinador, el document es conservar a la memòria de l'equip i no s'imprimeix fins que s'introdueix el PIN correcte al tauler de control de l'equip. Aquesta funció s'anomena "impressió segura" i el document protegit amb un PIN es coneix com un "document protegit". L'ús de la impressió segura evita que les impressions de documents confidencials quedin desateses.
6X8Y-035