Diversos mètodes d'impressió

En aquesta secció es descriu com imprimir un document mitjançant l'addició d'un PIN, com imprimir un fitxer desat en un dispositiu de memòria USB sense utilitzar el controlador d'impressora i com rebre i imprimir I-Fax (Fax per Internet).
6X8Y-034