<Impressió segura>

Especifiqueu si cal activar o desactivar la impressió segura (Impressió mitjançant la impressió segura). Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().
<Usar impressió segura>
<Desact.>
<Activat>
<Restringir treballs de la impressora>
<Desactivat>
<Activat>
<Temps eliminació impressió segura>
De 10 a 30 a 240 (min.)
6X8Y-05R