<Opcions de funció>

Element
Descripció
En aquesta secció es descriuen les opcions comunes de cada funció.
En aquesta secció es descriu com s'especifiquen les opcions de la impressora.
En aquesta secció es descriu com s'especifiquen les opcions per rebre I-Fax (Fax per Internet).
En aquesta secció es descriuen les opcions per imprimir fitxers desats.
En aquesta secció es descriuen les opcions per a la impressió segura.
6X8Y-05F