<Gestió d'usuaris>

Es mostra una llista de totes les opcions relacionades amb la gestió de l'usuari de l'equip juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().

<Opcions informació administrador sistema>

Especifiqueu l'ID o el PIN exclusivament per als administradors que tenen privilegis d'accés per a <Xarxa> i <Opcions de gestió>. ID és <ID d'admin. sistema> i PIN és <PIN d’admin. sistema>. També podeu desar el nom d'un administrador. Establiment de l'ID i del PIN de l'administrador del sistema
<ID i PIN d'administrador del sistema>
Introduïu un número per a l'ID i el PIN de l'administrador del sistema.
<ID d'admin. sistema>
<PIN d’admin. sistema>
<Nom admin. del sistema>
Introduïu caràcters alfanumèrics per al nom d'un administrador.

<Gestió de l'ID de departament>

Establiu la funció de gestió d'ID de departaments per controlar l'accés a l'equip mitjançant l'ús de diversos ID. Configuració de la gestió d'ID de departaments
<Gestió de l'ID de departament>
<Desact.>
<Activat> 
<Permetre treb impr (ID desc)> 
<Desact.> 
<Activat>
Podeu seleccionar <Desar/editar> per desar ID de departaments i editar les opcions dels ID desats.
Podeu seleccionar <Gest. recompte> per comprovar el nombre total de pàgines per als treballs que s'han executat fins a la data per ID de departament.
6X8Y-05U