<Interfície externa>

Es mostra una llista de totes les opcions relacionades amb l'USB juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().

<Opcions d'USB>

Especifiqueu si cal activar o desactivar l'ús del port USB o un dispositiu de memòria USB.
<Usar com a dispositiu USB>
Activeu o desactiveu el port USB que s'utilitza per connectar l'equip a un ordinador. Restricció de la connexió USB a un ordinador
<Desact.>
<Activat>
<Usar dispositiu memòria USB>
Especifiqueu si cal utilitzar un dispositiu de memòria USB.
<Desact.>
<Activat>
6X8Y-058