<Preferències>

Element
Descripció
En aquesta secció es descriuen les opcions relacionades amb la visualització de la pantalla.
En aquesta secció es descriuen les opcions del teclat USB.
En aquesta secció es descriuen les opcions del temporitzador i d'energia.
En aquesta secció es descriuen les opcions de xarxa.
En aquesta secció es descriuen les opcions d'USB i altres opcions pertinents.
En aquesta secció es descriuen les opcions per millorar l'accessibilitat, com ara la inversió dels colors de la pantalla i la configuració del temps de visualització dels missatges.
6X8Y-053