نمایشگر پیام

زمانی که کاغذ تمام می‌شود یا زمانی که کارتریج تونر به پایان عمر خود می‌رسد، پیام‌هایی روی صفحه نشان داده می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین به "عیب یابی (FAQ)" مراجعه کنید.
زمانی که خطایی روی می دهد
در مواردی که خطایی روی می دهد، دستورالعمل هایی برای نحوه پاسخ به خطا نشان داده می شود. برای حل مشکل، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. صفحه ای که زمان گیر کردن کاغذ نشان داده می شود به عنوان مثال در زیر نشان داده شده است.
6X93-022