Основні операції

Дисплей – це сенсорна панель, завдяки якій усі операції можна виконувати безпосередньо з екрана.
Уникайте наведених нижче дій.
Дисплей може працювати неправильно або пошкодитися.
Натискання дисплея із застосуванням надмірної сили;
натискання дисплея за допомогою загострених предметів (нігті, кулькові ручки, олівці тощо);
використання дисплея, коли руки вологі/забруднені;
використання дисплея, коли на ньому розташовано певний предмет.
Перед використанням дисплея сенсорної панелі зніміть із нього захисну плівку.
Дотик
Легенько та швидко торкніться екрана. За допомогою такої дії можна вибрати або зберегти елементи.
Гортання
Прогорніть пальцем поверхню дисплея. Результат гортання залежить від екрана. Наприклад, якщо гортати на екрані Home, здійснюється перехід на одну сторінку в напрямку гортання.

Вибір елементів

Торкніться назви елемента чи кнопки, щоб вибрати потрібний елемент.
Дії в разі помилкового вибору елемента
Пересуньте палець у напрямку назад і приберіть його з екрана, щоб скасувати вибір.
Повернення до попереднього екрана
Натисніть клавішу , щоб повернутися до попереднього екрана.

Прокручування екрана

Якщо на екрані відображається не вся інформація, з’являється смуга прокручування. У разі відображення смуги прокручування проведіть пальцем по екрану, щоб прокрутити в напрямку гортання. Зверніть увагу, що смуга прокручування відображається, лише якщо торкатись екрана.

Змінення значення параметра

За допомогою кнопок <+>/<-> налаштуйте параметр на шкалі. Параметр також можна налаштувати гортанням повзунка ліворуч або праворуч.
 
Можна змінювати багато параметрів, пов’язаних із дисплеєм, наприклад мову відображення вмісту: <Display Settings>
Для змінення екрана, який автоматично відображається, коли апарат не використовується протягом певного визначеного проміжку часу: <Function After Auto Reset>
Можна змінити різні параметри функціональності, наприклад яскравість екрана: <Accessibility>
6U2A-023