<Timer/Energy Settings>

Усі параметри, пов’язані з таймером і енергоспоживанням, супроводжуються описом. Параметри за промовчанням позначені хрестиком ().
Зірочки (*)
Параметри, позначені «*1», не можна імпортувати та експортувати.
Параметри, позначені «*2», можуть бути недоступні або мати різні поточні значення чи значення за промовчанням залежно від країни або регіону.

<Current Date/Time Settings> *1

Установіть поточну дату й час. Установлення дати й часу
Перш ніж налаштувати поточну дату й час, установіть значення <Time Zone>. Якщо параметр <Time Zone> змінено, відповідно зміняться поточні дата й час.
Після переходу на літній час упродовж наступної години поточну дату й час неможливо змінити.

<Date/Time Settings>

Укажіть стандарт дати й часу в регіоні, де встановлюється апарат.
<Time Zone>
Виберіть часовий пояс. Якщо параметр часового поясу змінено, значення в пункті <Current Date/Time Settings> також відповідно змінюються. Установлення дати й часу
від <(UTC-12:00) International Date Line West> до <(UTC) Coordinated Universal Time> до <(UTC+14:00) Kiritimati Island>
UTC
Усесвітній координований час (UTC) – це основний часовий стандарт, відповідно до якого люди в усьому світі налаштовують годинники та встановлюють часові значення. Правильне налаштування часового поясу (за стандартом UTC) необхідне для підключення до Інтернету.
<Daylight Saving Time Settings> *2
Увімкнення або вимкнення функції переходу на літній час. За ввімкнутого переходу на літній час укажіть дати початку і завершення дії літнього часу.
<Off>
 
<On>
Початок: місяць, тиждень, день
Завершення: місяць, тиждень, день

<Date Format> *2

Виберіть формат дати (послідовність відображення року, місяця й дня).
<YYYY MM/DD>
<MM/DD/YYYY>
<DD/MM YYYY>

<Time Format>

Виберіть параметр відображення годинника (12- або 24-годинний формат часу).
<12 Hour (AM/PM)>
<24 Hour>

<Auto Reset Time>

Якщо для вказаного періоду часу не натиснуто клавішу, екран і параметри відображатимуть екран за промовчанням (автоматичне скидання). Укажіть інтервал автоматичного скидання. Автоматичне скидання не буде здійснено в наведених нижче випадках.
Відображається меню настроювання.
Апарат обробляє дані, наприклад під час друку документів.
Відображається повідомлення про помилку та блимає індикатор Помилка (однак, автоматичне скидання здійснюється, якщо попри помилку користувач може продовжити використовувати функцію).
<Set This Function>
<Off>
<On>
<Set Time>
від 1 до 2 до 9 (min.)
У пункті <Function After Auto Reset> можна вибрати екран, який відображається після здійснення автоматичного скидання.

<Function After Auto Reset>

Виберіть, чи на дисплей потрібно повернути екран, установлений за промовчанням до здійснення автоматичного скидання. Якщо вибрано елемент <Default Function>, відображається головний екран функції, вибраної в пункті <Default Screen After Startup/Restoration> (<Default Screen After Startup/Restoration>). Якщо вибрано параметр <Selected Function>, відбудеться повернення до головного екрана вибраної функції.
<Default Function>
<Selected Function>

<Auto Shutdown Time>

Установлює таймер на автоматичне завершення роботи апарата, якщо після переходу апарата в режим сну він перебуває вказану кількість часу в неактивному стані.
<Set This Function>
<Off>
<On>
<Set Time>
від 1 до 4 до 8 (hr.)
Перед настроюванням параметра <Auto Shutdown Time>
Коли параметр <Auto Shutdown Time> увімкнуто, апарат може автоматично завершити роботу, навіть якщо він використовується за допомогою Remote UI (Iнтерфейс віддаленого користувача). Може виникнути несправність, особливо якщо апарат завершує роботу під час імпортування даних. Перш ніж імпортувати дані за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача), для параметра <Auto Shutdown Time> заздалегідь установіть значення <Off> або <0>.
Якщо будь-який із параметрів [Timer Settings] змінити за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача), коли апарат перебуває в режимі сну, таймер параметра <Auto Shutdown Time> буде скинуто до початкового значення. Апарат автоматично завершить роботу через встановлений період неактивності після скидання таймера.

<Auto Sleep Time>

Якщо протягом деякого часу апарат не використовується і не має даних для обробки, з метою зменшення енергоспоживання апарат перейде в режим сну (автоматичний перехід у режим сну). Укажіть час, після завершення якого апарат перейде в режим сну. Автоматичний перехід в режим сну не буде здійснено, якщо відображається меню настроювання. Рекомендовано використовувати параметри за промовчанням, щоб досягти найефективнішого заощадження електроенергії. Перехід у режим сну
Від 1 до 60 (min.)

<Auto Sleep Daily Timer>

Можна вказати час, коли апарат автоматично переходитиме в режим сну. Перехід у режим сну
<Set This Function>
<Off>
<On>
(від 0:00 до 12:59 ДП/ПП)

<Time Set. for Auto Adjust Grad.>

Щодня у вказаний час можна виконувати автоматичне налаштування градації (швидке налаштування). Установіть час для автоматичного виконання швидкого налаштування в цьому параметрі.
<Set This Function>
<Off>
<On>
(від 0:00 до 12:59 ДП/ПП)

<Sleep Mode Exit Time Settings>

Укажіть час, коли апарат виходитиме з режиму сну. Перехід у режим сну
<Set This Function>
<Off>
<On>
(від 0:00 до 12:59 ДП/ПП)
6U2A-056