Вхід у систему апарата

Якщо активовано керування ідентифікаторами відділів або ввімкнено ідентифікатори адміністратора системи, перш ніж використовувати апарат, потрібно ввійти в систему. Коли відобразиться екран для входу в систему, виконайте наведені нижче дії, щоб ввести ідентифікатор відділу та PIN-код.
1
Введіть ідентифікатор.
1
Виберіть елемент <Department ID> або <System Manager ID>.
2
Введіть ідентифікатор.
Якщо PIN-код не зареєстровано, перейдіть до кроку 3.
2
Введіть PIN-код.
1
Виберіть елемент <PIN>.
2
Введіть PIN-код.
3
Виберіть елемент <Log In>.
Екран входу в систему закриється, і з’явиться екран Home.
Завершивши використання апарата, натисніть клавішу <Log Out>, щоб відобразити екран для входу.
6U2A-025