Налаштування керування ідентифікаторами відділів

Доступом до апарата можна керувати за допомогою кількох ідентифікаторів для різних користувачів або груп. Якщо активовано функцію керування ідентифікаторами відділів, користувачу потрібно вказати свій ідентифікатор відділу та PIN-код. Ці дані вводяться на екрані для входу, який з’являється під час спроби почати роботу з апаратом. Коли активовано керування ідентифікаторами відділів, використання функцій, наприклад друку, записується для кожного ідентифікатора відділу. Щоб налаштувати керування ідентифікаторами відділів, належним чином зареєструйте ідентифікатори відділів, а потім активуйте функцію керування ідентифікаторами відділів. Якщо потрібно ввімкнути керування ідентифікаторами відділів для здійснення операції з комп’ютера знадобляться додаткові налаштування.
 
Для отримання додаткової інформації про основні операції, які необхідно виконати під час налаштування апарата за допомогою Remote UI (Iнтерфейсу віддаленого користувача), див. розділ Налаштування параметрів меню за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).

Реєстрація/редагування ідентифікаторів відділів і PIN-кодів

Зареєструйте ідентифікатор відділу та встановіть для нього PIN-код. Зареєструйте всі ідентифікатори відділів для керування.
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) і виконайте вхід у режимі системного адміністратора. Початок роботи з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Виберіть елементи [User Management]  [Department ID Management].
4
Зареєструйте або відредагуйте ідентифікатори відділу.
 Реєстрація ідентифікатора відділу
1
Натисніть [Register New Department].
2
Вкажіть потрібні параметри.
[Department ID]
Введіть номер ідентифікатора відділу, який потрібно зареєструвати.
[Set PIN]
Щоб установити PIN-код, установіть прапорець і введіть однакове число в текстових полях [PIN] та [Confirm].
[Restrict Functions]
Можна обмежити кількість сторінок для друку та доступні функції для відділів, які потрібно зареєструвати. Щоб обмежити кількість сторінок для друку, установіть прапорець поряд із цільовим типом і введіть відповідну кількість сторінок у полі [Number of Pages]. Установіть прапорець поряд із цільовими функціями для обмеження функцій.
3
Натисніть [OK].
Редагування параметрів зареєстрованого ідентифікатора відділу
1
Виберіть відповідне текстове посилання в розділі [Department ID].
2
За потреби змініть параметри, а потім натисніть кнопку [OK].
Видалення ідентифікатора відділу
Натисніть кнопку [Delete] праворуч від ідентифікатора відділу, який потрібно видалити  а потім натисніть кнопку [OK].
[Department ID Page Total]
Можна перевірити загальну кількість сторінок для завдань, виконаних до поточної дати на основі ідентифікатора відділу.
Щоб скинути лічильники, у стовпці [Department ID] виберіть відповідне текстове посилання та натисніть кнопку [Clear Count]  [OK]. Якщо потрібно скинути лічильники всіх ідентифікаторів відділів на нуль, виберіть елементи [Clear All Counts]  [OK].

Увімкнення керування ідентифікаторами відділів

Після реєстрації потрібної кількості ідентифікаторів відділів, увімкніть керування ідентифікаторами відділів.
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) і виконайте вхід у режимі системного адміністратора. Початок роботи з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Виберіть елементи [User Management]  [Department ID Management].
4
Натисніть [Edit].
5
Установіть прапорець [Department ID Management].
[Department ID Management]
Установіть прапорець, щоб увімкнути керування ідентифікаторами відділів. Якщо не потрібно використовувати керування ідентифікаторами відділів, зніміть прапорець.
Докладніше про функцію [Allow Print Jobs with Unknown IDs] див. у розділі Блокування завдань, коли ідентифікатор відділу невідомий.
6
Натисніть [OK].
Використання панелі керування
Доступ до параметрів керування ідентифікаторами відділів можна також отримати за допомогою елемента <Menu> на екрані Home. <Department ID Management>
Вхід у систему апарата
Якщо користувач намагається розпочати роботу з апаратом, коли активовано функцію керування ідентифікаторами відділів, відображається екран входу. Вхід у систему апарата

Увімкнення керування ідентифікаторами відділів для завдань, що виконуються з комп’ютера

Якщо потрібно ввімкнути керування ідентифікаторами відділів для завдань, що виконуються з комп’ютера, необхідно вказати ідентифікатор відділу та PIN-код за допомогою драйвера, попередньо встановленого на кожному комп’ютері.
Щоб виконати описану нижче процедуру, увійдіть у систему комп’ютера як користувач з обліковим записом адміністратора.
1
Відкрийте папку принтера. Відображення папки принтера
2
Клацніть правою кнопкою миші піктограму драйвера для апарата й виберіть елемент [Printer properties] або [Properties].
3
Клацніть вкладку [Device Settings].
4
Виберіть пункт [Department ID Management] на вкладці [User Management].
5
Натисніть кнопку [Settings], розташовану праворуч.
6
За потреби змініть значення параметрів, а тоді натисніть кнопку [OK].
[Allow PIN Setting]
Установіть прапорець, щоб увімкнути встановлення PIN-коду.
[Department ID]
Введіть номер ідентифікатора відділу.
[PIN]
Введіть необхідний PIN-код, що відповідає ідентифікатору відділу.
[Verify]
Клацніть цей елемент, щоб перевірити правильність введених ідентифікатора та PIN-коду. Ця функція недоступна, якщо апарат підключено до комп’ютера через кабель USB або порт WSD (веб-служби на пристроях).
[Confirm Department ID/PIN When Printing]
Установіть цей прапорець, щоб відображати спливаючий екран [Confirm Department ID/PIN] під час кожного надсилання завдання з комп’ютера.
[Do Not Use Department ID Management When B&W Printing]
Установіть цей прапорець, щоб надсилати чорно-білі дані для друку як завдання з невідомим ідентифікатором.
[Authenticate Department ID/PIN at Device]
Установіть прапорець, якщо апарат підключено до комп’ютера через порти USB або WSD.
7
Натисніть [OK].
Вхід у систему апарата
Якщо спробувати надіслати завдання з комп’ютера, коли активовано керування ідентифікаторами відділів, з’явиться наведений нижче спливаючий екран (за умови, що не знято прапорець [Confirm Department ID/PIN When Printing]).
 

Блокування завдань, коли ідентифікатор відділу невідомий

Друк із комп’ютера налаштовано за промовчанням, щоб користувач міг виконувати завдання, не вводячи ідентифікатор і PIN-код, навіть якщо ввімкнено керування ідентифікаторами відділів. Якщо потрібно налаштувати параметр, щоб функцію не можна було використовувати, якщо не введено ідентифікатор відділу та PIN-код, виконайте наведені нижче процедури.
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) і виконайте вхід у режимі системного адміністратора. Початок роботи з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Виберіть елементи [User Management]  [Department ID Management].
4
Натисніть [Edit].
5
За потреби зніміть прапорці.
[Allow Print Jobs with Unknown IDs]
Щоб надіслати завдання з комп’ютера, коли активовано функцію керування ідентифікаторами відділів, необхідно ввести правильний ідентифікатор і PIN-код (Увімкнення керування ідентифікаторами відділів для завдань, що виконуються з комп’ютера). Однак якщо для цього параметра встановлено прапорець, завдання виконуються, навіть якщо ідентифікатор і PIN-код не введені. Якщо потрібно налаштувати параметр, щоб завдання не виконувалися, якщо не введено правильний ідентифікатор відділу та PIN-код, зніміть прапорець.
6
Натисніть [OK].
6U2A-03Y