Вимкнення апарата

У цьому розділі описується, як вимкнути апарат.
1
Натисніть перемикач живлення.
Для повного завершення роботи апарата може знадобитися деякий час. Не витягуйте шнур живлення з розетки, доки не згасне дисплей.
Щоб перезавантажити апарат, зачекайте принаймні 10 секунд після вимкнення апарата.
Можна також вимкнути апарат із комп’ютера. Вимкнення апарата за допомогою дистанційного керування
Можна вказати час для кожного дня тижня та налаштувати параметр автоматичного вимкнення апарата. Вимкнення апарата в установлений час
6U2A-01R