Вимкнення апарата в установлений час

Можна встановити параметр автоматичного вимкнення апарата в установлений для кожного дня тижня час. Це дає змогу уникнути непотрібного споживання енергії, яке може статися внаслідок відмови під час вимкнення живлення апарата. За промовчанням цю функцію вимкнено.
Для отримання докладної інформації про основні операції з налаштування апарата за допомогою інтерфейсу Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) див. розділ Налаштування параметрів меню за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) і виконайте вхід у режимі системного адміністратора. Початок роботи з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Виберіть елемент [Timer Settings]  [Edit].
4
Установіть прапорець для параметра [Set Auto Shutdown Weekly Timer] і встановіть час для вимкнення живлення.
[Set Auto Shutdown Weekly Timer]
Установивши цей прапорець, можна вказати час вимкнення живлення для кожного дня тижня.
[Sunday] до [Saturday]
Введіть бажане значення часу для вимкнення живлення. Якщо для певного дня тижня поле часу залишити пустим, функція автоматичного вимкнення для того дня буде неактивна.
5
Натисніть [OK].
Живлення не вимикається автоматично в установлений час*
Якщо світиться або блимає індикатор даних
Якщо відображається екран меню або екран перевірки даних лічильника
Під час імпорту/експорту даних настройки
Під час оновлення мікропрограми
*Якщо живлення не вимикається автоматично в установлений час, повторна спроба здійснюється щонайбільше десять раз з інтервалом в одну хвилину. Якщо живлення не можна вимкнути навіть після десяти спроб, автоматичне вимкнення для цього дня неможливе.
6U2A-01U