Перехід у режим сну

Функція режиму сну зменшує споживання електроенергії завдяки знеструмленню панелі керування. Якщо не планується використовувати апарат протягом певного часу (наприклад, протягом обідньої перерви), можна заощадити електроенергію, натиснувши клавішу  на панелі керування.
Під час режиму сну
Коли апарат переходить у режим сну,  світиться світло-зеленим.
Ситуації, у яких апарат не переходить у режим сну
Коли апарат використовується
Якщо світиться або блимає індикатор даних
Коли апарат виконує операцію, таку як настроювання або чищення
Коли відбулося зминання паперу
Коли відображається екран меню
Коли на екрані відображається повідомлення про помилку (Є певні винятки. Інколи апарат може переходити в режим сну, коли відображається повідомлення про помилку.)
Коли відображається екран введення SSID/ключа мережі для прямого підключення
Імпорт або експорт параметрів
Змінення часу автоматичного переходу в режим сну
Автоматичний перехід у режим сну – це функція, яка автоматично переводить апарат у режим сну, якщо він не використовується протягом певного часу. Ми рекомендуємо використовувати заводські параметри за промовчанням (<Timer/Energy Settings>), щоб зменшити енергоспоживання. Якщо потрібно змінити час, що минає до автоматичного переходу апарата в режим сну, виконайте наведену нижче процедуру.
<Menu>  <Preferences> <Timer/Energy Settings>  <Auto Sleep Time>  Установіть час, що минає до автоматичного переходу апарата в режим сну  <Apply>  
Змінення встановленого часу переходу в режиму сну
Параметр можна налаштувати так, що апарат буде переходити в режим сну в установлений час. Крім цього, можна налаштувати параметр, щоб у встановлений час апарат виходив із режиму сну.
<Menu> <Preferences> <Timer/Energy Settings> Виберіть <Auto Sleep Daily Timer> або <Sleep Mode Exit Time Settings> Установіть значення <On> для параметра <Set This Function> і введіть час <Apply>  
Вихід із режиму сну
Для виходу з режиму сну натисніть  або будь-яку іншу клавішу на панелі керування.
Щоб вийти з режиму сну, можна також просто торкнутися дисплея.
6U2A-02X