Настроювання позиції друку

Якщо документ надруковано не по центру або за межами діапазону друку, настройте позицію друку. Позицію друку можна окремо вказати для кожного джерела паперу. Позицію друку можна вказати в діапазоні від -5,0 мм до +5,0 мм з кроком 0,1 мм.
Перевірка напрямку й відстані для настроювання
Під час настроювання позиції друку вкажіть напрямок за допомогою знака «+» чи «–» і відстань у міліметрах. Для параметрів <Adjust Vertically (Front Side)>/<Adjust Vertically (Back Side)> укажіть значення за допомогою знака «+», щоб змістити позицію в напрямку вгору-вниз. Для параметрів <Adjust Horizontally (Front Side)>/<Adjust Horizontally (Back Side)> укажіть значення за допомогою знака «+», щоб змістити позицію в напрямку вліво-вправо. Щоб змістити в протилежному напрямку, укажіть значення за допомогою знака «–».
<Adjust Vertically (Front Side)>/<Adjust Vertically (Back Side)>
 
<Adjust Horizontally (Front Side)>/<Adjust Horizontally (Back Side)>
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Adjustment/Maintenance> <Adjust Image Quality>.
3
Виберіть елемент <Adjust Print Position>.
4
Виберіть джерело паперу.
Якщо встановлено додатковий касетний модуль подавання, його шухляда для паперу також відображається.
5
Виберіть комбінацію напрямку настроювання та сторони друку.
6
Укажіть значення настроювання.
7
Виберіть елемент <Apply>.
Настроювання позиції друку для всіх завдань друку
За допомогою параметра <Function Settings> у меню настроювання панелі керування можна настроїти позицію друку для всіх завдань друку незалежно від джерела паперу. Позицію друку можна вказувати з кроком 0,5 мм у діапазоні від -50,0 мм до +50,0 мм. <Offset Short Edge/Offset Long Edge>
6U2A-06C