<Printer>

Усі параметри, пов’язані з принтером, супроводжуються описом. Параметри за промовчанням позначені хрестиком ().
Зірочки (*)
Параметри, позначені «*1», можуть не відображатися залежно від моделі, що використовується, вибраних варіантів або інших елементів налаштування.
Параметри, позначені «*2», не можна імпортувати та експортувати.
Параметри пріоритету
Якщо параметр друку зазначено як у драйвері принтера, так і на панелі керування апаратом, налаштування в драйвері принтера мають перевагу над параметрами, указаними за допомогою панелі керування. Значення, указані за допомогою панелі керування, набувають сили в особливих випадках, наприклад під час друку PS/PCL або друку в середовищі UNIX чи іншої операційної системи, що не підтримує драйвери принтерів.

<Printer Settings>

Налаштуйте параметри друку та операцій принтера.
<Action When Free Paper Size Mismatch>
Якщо як формат паперу для кожного джерела паперу встановлено значення <Free Size> у розділі <Paper Settings>, можна вказати операцію, що виконуватиметься, якщо формат завантаженого паперу суттєво відрізняється від зазначеного в драйвері принтера.
<Multi-Purpose Tray>
<Force Output>
<Display Error>
 
<Drawer 1>
<Force Output>
<Display Error>
 
<Drawer 2>*1
<Force Output>
<Display Error>
Якщо значення параметрів драйвера принтера не збігаються з типом і форматом завантаженого паперу за умови вибору значення <On>, то може статися зминання паперу або помилка друку.
<Copies>
Зазначте кількість копій, які потрібно надрукувати.
від 1 до 999
<2-Sided Printing>
Виберіть, чи потрібно робити двосторонні роздруківки.
<Off>
<On>
<Default Paper>
Укажіть формат і тип завантаженого паперу за промовчанням. Друк буде виконуватися з форматом і типом паперу, указаними тут, якщо потрібно виконати друк із драйверів принтера, які не підтримуються ОС, або з мобільного пристрою чи іншого пристрою, що не підтримують налаштування формату і типу паперу. Доступний папір
<Paper Size Override>
Виберіть, чи під слід переключати друк на папері формату A4 на друк на папері формату Letter (або навпаки), якщо завантажено папір лише одного з цих форматів. Якщо вибрано значення <On> та для друку з комп’ютера вказано формат A4, проте в апарат не завантажено папір формату A4, друк документа буде виконано у форматі Letter.
<Off>
<On>
Параметри друку, наприклад кількість копій або одно- чи двосторонній друк, можна вказати за допомогою програми або драйвера принтера. Проте параметр <Paper Size Override> можна вказати лише на апараті.
<Print Quality>
Можна змінити значення параметрів, пов’язаних із якістю друку.
<Density> *1
Настройте щільність тонера.
Жовтий/пурпуровий/блакитний/чорний
17 рівнів
 
<Fine Adjust>
<Yellow>/<Magenta>/<Cyan>/<Black>
<High>/<Medium>/<Low>
17 рівнів
Якщо для параметра <Toner Save> вибрано значення <On>, цей параметр не можна вказати.
<Toner Save>
Обсяг використовуваного тонера можна зменшити. Виберіть значення <On>, коли потрібно перевірити компонування або інші атрибути оформлення, перш ніж розпочинати друк об’ємного завдання.
<Off>
<On>
<Gradation>
Укажіть спосіб обробки, що використовується для відтворення градацій. Значення <High 2> забезпечує більш плавні переходи, ніж значення <High 1>.
<High 1>
<High 2>
Ця функція доступна, лише якщо для параметра <Resolution> встановлено значення <600 dpi>.
<Density Fine Adjustment>
Якщо тонкі лінії або дрібний текст занадто бліді, збільште значення насиченості для яскравішого відбитка.
П’ять рівнів
Зміна щільності впливає на інші об’єкти, крім тексту та ліній, і на баланс кольорів.
Ця функція доступна, лише якщо для параметра <Resolution> встановлено значення <1200 dpi>.
<Resolution>
Укажіть роздільну здатність, що буде використовуватися для обробки даних друку.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Special Smoothing Mode>
Укажіть режим для друку даних із використанням функції згладжування. Якщо в режимі <Mode 1> (за промовчанням) якість роздруківки недопустима, спробуйте інший режим.
<Mode 1>
<Mode 2>
<Mode 3>
<Mode 4>
<Mode 5>
<Mode 6>
Якщо для параметра <Error Diffusion> встановлено значення <On> у розділі <Halftones>, друк в інших режимах, крім <Mode 5>, забезпечуватиме однакові результати.
Якщо для параметра <Resolution> встановлено значення <1200 dpi>, усі параметри, крім <Mode 6>, забезпечуватимуть однаковий результат.
<Toner Volume Correction>
Якщо обсяг тонера для тексту або ліній перевищує граничне значення апарата, виконайте необхідну корекцію.
<Standard>
<Gradation Priority>
<Text Priority>
<Line Control>
Укажіть спосіб обробки, що використовується для відтворення ліній.
<Resolution Priority>
<Gradation Priority>
<Width Adjustment>
Налаштуйте параметр для друку тексту або тонких ліній жирним шрифтом.
<Off>
<On>
<Text>
<Line>
<Text and Line>
Якщо встановити значення <On>, швидкість друку може зменшитися або може погіршитися якість зображень.
Якщо встановити значення <On>, друк жирним шрифтом може бути неможливим залежно від програми друку.
<Advanced Smoothing>
Налаштуйте цей параметр, щоб під час друку забезпечити згладжування нерівних контурів графіки (наприклад, ілюстрацій, створених у прикладних програмах) або тексту.
<Advanced Smoothing>
Виберіть, чи потрібно виконувати обробку згладжуванням. За використання значення <Level 2> контур друкується з більшим ефектом згладжування, ніж за використання <Level 1>. Спочатку спробуйте встановити режим <Level 1>. 
<Off>
<Level 1>
<Level 2>
<Apply to Graphics> *1
Укажіть, чи потрібно застосовувати обробку згладжуванням до графіки, якщо для параметра <Advanced Smoothing> встановлено значення <Level 1> або <Level 2>.
<Off>
<On>
<Apply to Text> *1
Укажіть, чи потрібно застосовувати обробку згладжуванням до тексту, якщо для параметра <Advanced Smoothing> встановлено значення <Level 1> або <Level 2>.
<Off>
<On>
Параметри <Apply to Graphics> та <Apply to Text> ефективні тільки в тому разі, якщо для параметра [Advanced Smoothing] встановлено значення [Printer Default] у драйвері принтера.
<Gradation Smoothing>
Налаштуйте цей параметр, щоб під час друку забезпечити згладжування градації відтінків графіки (наприклад, ілюстрацій, створених у прикладних програмах) або растрових зображень.
<Gradation Smoothing>
Виберіть, чи потрібно виконувати обробку згладжуванням. За використання значення <Level 2> контур друкується з більшим ефектом згладжування, ніж за використання <Level 1>. Спочатку спробуйте встановити режим <Level 1>.
<Off>
<Level 1>
<Level 2>
<Apply to Graphics> *1
Укажіть, чи потрібно застосовувати обробку згладжуванням до графіки, якщо для параметра <Gradation Smoothing> встановлено значення <Level 1> або <Level 2>.
<Off>
<On>
<Apply to Images> *1
Укажіть, чи потрібно застосовувати обробку згладжуванням до зображень, якщо для параметра <Gradation Smoothing> встановлено значення <Level 1> або <Level 2>.
<Off>
<On>
Параметр [Gradation Smoothing] у драйвері принтера застосовується тільки до графічних даних. Налаштування цього параметра застосовується для обробки згладжуванням даних зображень.
<Enhance Text for B&W Printing>
Під час друку кольорового документу в чорно-білому режимі використання цього параметра регулює насиченість кольору тексту, що зробити його більш придатним до читання. Це корисно й ефективно для друку кольорового документу в чорно-білому режимі, якщо він містить текст світлого кольору.
<Off>
<On>
Цей параметр не застосовується до тексту у вигляді графіків або зображень.
Цей параметр не впливає на дані друку у форматі PDF або PS.
Якщо встановити для цього параметра значення <Off> під час друку документів, які містять текст світлого кольору, текст друкується менш насиченим, ніж коли встановлено значення <On>, тому він може бути більш-менш не придатним до читання.
Навіть якщо встановити для цього параметра значення <Off>, результат друку може виглядати так, наче текст виділяється. У такому випадку встановіть для параметра <Advanced Smoothing> значення <Off>. <Advanced Smoothing>
<Layout>
Укажіть параметри макету сторінки, наприклад положення оправи й значення полів.
<Binding Location>
Якщо для скріплення роздруківок використовується спеціальний інструмент, як-от степлер, то за допомогою цього параметра можна вказати край паперу (довгий чи короткий), за яким буде виконано скріплення сторінок. Укажіть значення для цього параметра разом із параметром <Gutter>, що вказує, яке поле для скріплення використовуватиметься в положенні для скріплення.
<Long Edge>
<Short Edge>
<Gutter>
Зсуньте положення для друку, щоб скоригувати поле для скріплення, яке застосовуватиметься до краю для скріплення, зазначеного в параметрі <Binding Location>. Значення «00,0» не впливає на поле для скріплення.
від -50,0 до 00,0 до +50,0 (mm)
<Offset Short Edge/Offset Long Edge>
Незалежно від джерела паперу можна вказати зсув позиції друку з кроком у 0,5 мм для всіх завдань друку.
від -50,0 до 00,0 до +50,0 (mm)
<Auto Skip Error>
Друк зупиниться, якщо під час процесу друку станеться певна помилка. Однак якщо встановити для цього параметра значення <On>, помилку буде пропущено, і друк зможе продовжитися. Зазвичай для цього параметра має бути встановлено значення <Off>.
<Off>
<On>
<Timeout>
Зазначте проміжок часу, після закінчення якого поточне завдання друку буде автоматично скасоване, у разі якщо отримання даних друку буде перервано.
від 5 до 15 до 300 (sec.)
<Personality>
Укажіть режим роботи апарата за умови, коли формат даних документа невідомий.
<Auto>
<PS>
<PCL>
<PDF>
<XPS>
<Imaging>
<Color Mode>
Виберіть кольоровий або чорно-білий друк.
<Auto (Color/B&W)>
<Black & White>
<Compressed Image Output>
Укажіть, яка операція виконуватиметься в разі погіршення якості зображення через недостатній обсяг пам’яті під час друку.
<Output>
<Display Error>
<Escape Tray Mode>
Укажіть, чи потрібно подавати папір із багатофункціонального лотка, якщо відповідний папір не завантажено в шухляду для паперу за ввімкненого параметра Auto Select Paper (Автоматичний вибір паперу).
<Off>
<On>
<Speed/Prt. Side Priority for 2-Sd>
Укажіть, чи потрібно обробляти останню сторінку з використанням одностороннього друку в разі обробки документа, що містить непарну кількість сторінок, з використанням двостороннього друку.
<Speed Priority>
<Print Side Priority>
Якщо документ, що містить парну кількість сторінок, закінчується одностороннім друком
Якщо вибрано параметр <Speed Priority>, остання сторінка, яка є пустою або яку неможливо надрукувати, обробляється за допомогою одностороннього друку, навіть якщо документ складається з парної кількості сторінок.
Використання паперу, на якому попередньо надруковано логотип
Якщо вибрано параметр <Speed Priority> та остання сторінка обробляється за допомогою одностороннього друку, орієнтація сторінки або сторона друку може відрізнятися від інших сторінок. У такому разі виберіть параметр <Print Side Priority>.
<Prioritize MP Tray>
Укажіть, чи потрібно подавати папір із багатоцільового лотка, якщо ввімкнено функцію Auto Select Paper (Автоматичний вибір паперу). У разі встановлення значення <On> папір подаватиметься з багатоцільового лотка, якщо як у багатоцільовий лоток, так і в шухляду для паперу завантажено папір однакового формату та типу.
<Off>
<On>
Ця функція доступна, лише якщо для параметра <Escape Tray Mode> встановлено значення <Off>.
<Check Paper Size in Tray>
Укажіть, чи потрібно скасовувати друк, якщо формат паперу, завантаженого в багатоцільовий лоток і в шухляду для паперу, відрізняється від указаного в драйвері принтера.
<Off>
<On>
<Recovery Printing>
Якщо друк переривається через помилку, наприклад зминання паперу, після усунення помилки друк зазвичай повторно запускається зі сторінки, на якій сталася помилка. Якщо вибрано значення <Off>, сторінку, на якій сталася помилка, буде пропущено, і друк повторно запуститься з наступної сторінки.
<Off>
<On>
Якщо вибрано значення <Off>
Сторінка може не надрукуватися залежно від часу, коли сталася помилка.
Якщо помилка сталася під час двостороннього друку, можуть не надрукуватись обидві відповідні сторінки.
<UFR II>
Значення, що набули чинності, можна змінювати під час друку за допомогою драйвера принтера UFR II.
<Halftones>
Можна вибирати спосіб друку напівтонового зображення (середній показник між яскравістю світліших і темніших областей зображення) для оптимальної якості друку.
<Error Diffusion>
Цей режим придатний для друку даних із текстом, тонких ліній і кривих ліній даних САПР тощо.
<Off>
<On>
Ця функція доступна, лише якщо для параметра <Resolution> встановлено значення <600 dpi>.
Стабільність текстури та фіксованого тонера може знизитися під час використання <Error Diffusion>.
<Resolution/Gradation> *1
Виберіть метод, що використовуватиметься для відтворення напівтонів, якщо для параметра <Error Diffusion> встановлено значення <Off>. Цей параметр можна вказати для кожного типу зображень в одному документі.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
 
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
 
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
<Matching Method>
Укажіть спосіб обробки, що використовується для корекції кольору.
<General>
<Perceptual>
<Colorimetric>
<Vivid Photo>
<Gray Compensation>
Налаштовує параметр таким чином, щоб чорно-білі дані або дані у відтінках сірого, для яких указано інформацію про колір «R = G = B», друкувалися тільки за допомогою тонера K (чорного). Якщо вибрано значення <Off>, дані друкуватимуться за допомогою тонера з чотирьох кольорів: CMYK. Цей параметр можна вказати для кожного типу зображень в одному документі.
<Text>
<Off>
<On>
 
<Graphics>
<Off>
<On>
 
<Image>
<Off>
<On>
<Paper Save>
Укажіть, чи слід вимкнути виведення пустих сторінок під час друку даних.
<Off>
<On>
<PCL>
Укажіть параметри друку PCL, наприклад компонування сторінки та якість друку.
<Paper Save>
Укажіть, чи слід вимкнути виведення пустих сторінок під час друку даних.
<Off>
<On>
<Orientation>
Виберіть елемент <Portrait> (вертикальна орієнтація) або <Landscape> (горизонтальна орієнтація) для орієнтації сторінки.
<Portrait>
<Landscape>
<Font Number>
Укажіть шрифт для використання, вибравши відповідний ідентифікаційний номер шрифту. Також за допомогою панелі керування можна надрукувати список шрифтів PCL із шаблонами. Список шрифтів PCL
від 0 до 104
<Point Size> *1
Установіть розмір шрифту в точках із кроком 0,25. Цей параметр можна вказати, лише коли для параметра <Font Number> вибрано шрифт із пропорційними пробілами та можливістю змінення масштабу.
від 4,00 до 12,00 до 999,75 (point)
<Pitch> *1
Установіть крок, або кількість знаків на дюйм, з кроком 0,01. Цей параметр можна вказати, лише коли для параметра <Font Number> вибрано точковий шрифт або шрифт із фіксованим кроком і можливістю змінення масштабу.
від 0,44 до 10,00 до 99,99 (cpi)
<Form Lines>
Укажіть кількість рядків для друку на одному аркуші (від 5 до 128). Цей параметр змінюється автоматично відповідно до значень, указаних у параметрах <Default Paper Size> і <Orientation>.
від 5 до 64  до 128 (lines)
<Character Code>
Виберіть код символу, який найбільше відповідає комп’ютеру, з якого було надіслано дані. Коли код символу контролюється шрифтом, зазначеним у параметрі <Font Number>, указаний параметр ігнорується.
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
 
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Custom Paper>
Виберіть, чи встановлювати нестандартний формат паперу. Виберіть значення <On>, щоб установити розміри паперу відносно <X dimension> і <Y dimension>.
<Off>
<On>
<Unit of Measure> *1
Указує одиницю вимірювання для використання нестандартного формату паперу.
<Millimeter>
<Inch>
<X dimension> *1
Укажіть розмір паперу нестандартного формату по горизонталі (для короткого краю).
Від 77 до 216 (mm)
<Y dimension> *1
Укажіть розмір паперу нестандартного формату по вертикалі (для довгого краю).
від 127 до 355 (mm)
<Append CR to LF>
Виберіть, чи потрібно застосовувати повернення каретки (CR) під час отримання апаратом коду переведення рядка (LF). Якщо вибрано значення <Yes>, після отримання коду переведення рядка положення друку переміщується на початок наступного рядка. Якщо вибрано значення <No>, положення друку переміщується на наступний рядок, щойно код переведення рядка отримано.
<Yes>
<No>
<Enlarge A4 Print Width>
Виберіть, чи збільшувати по ширині область друку аркуша формату A4 в книжковій орієнтації до формату Letter.
<Off>
<On>
<Halftones>
Можна вибирати спосіб друку напівтонового зображення (середній показник між яскравістю світліших і темніших областей зображення) для оптимальної якості друку.
<Error Diffusion>
Цей режим придатний для друку даних із текстом, тонких ліній і кривих ліній даних САПР тощо.
<Off>
<On>
Ця функція доступна, лише якщо для параметра <Resolution> встановлено значення <600 dpi>.
Стабільність текстури та фіксованого тонера може знизитися під час використання <Error Diffusion>.
<Resolution/Gradation> *1
Виберіть метод, що використовуватиметься для відтворення напівтонів, якщо для параметра <Error Diffusion> встановлено значення <Off>. Цей параметр можна вказати для кожного типу зображень в одному документі.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
 
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
 
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
<Matching Method>
Укажіть спосіб обробки, що використовується для корекції кольору.
<General>
<Perceptual>
<Colorimetric>
<Vivid Photo>
<Gray Compensation>
Налаштовує параметр таким чином, щоб чорно-білі дані або дані у відтінках сірого, для яких указано інформацію про колір «R = G = B», друкувалися тільки за допомогою тонера K (чорного). Якщо вибрано значення <Off>, дані друкуватимуться за допомогою тонера з чотирьох кольорів: CMYK. Цей параметр можна вказати для кожного типу зображень в одному документі.
<Text>
<Off>
<On>
 
<Graphics>
<Off>
<On>
 
<Image>
<Off>
<On>
<BarDIMM> *1
Цей параметр дає змогу друкувати штрих-коди з використанням набору Barcode Printing Kit. Якщо вибрано значення <Enable>, апарат створюватиме штрих-коди після отримання команд на друк штрих-коду з головного комп’ютера. Якщо вибрано значення <Disable>, штрих-коди не створюватимуться, навіть якщо команди про створення штрих-коду надсилатимуться з головного комп’ютера.
<Disable>
<Enable>
Щоб увімкнути меню BarDIMM, необхідно активувати набір для друку штрих-кодів Barcode Printing Kit. Якщо штрих-коди не потрібно друкувати, вимкніть меню BarDIMM. Інакше може бути знижено швидкість обробки завдань звичайного друку.
Параметр за промовчанням – <Disable>. Якщо активувати набір для друку штрих-кодів Barcode Printing Kit, для параметра буде вибрано значення <Enable>.
<FreeScape> *1
Укажіть AEC (альтернативний керуючий код), який буде використовуватися для команд штрих-коду, якщо підключений комп’ютер не підтримує стандартний керуючий код.
<Off>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?>
<{>
<}>
<|>
Цей параметр доступний, лише коли ввімкнено <BarDIMM>.
<PS>
Укажіть параметри друку PS, наприклад компонування сторінки та якість друку.
<Job Timeout>
Цей параметр дає змогу встановити час очікування щодо виконання завдання. Якщо завдання не виконано протягом установленого часу, його буде автоматично скасовано.
від 0 до 3600 (sec.)
<Print PS Errors>
Цей параметр визначає, чи друкується сторінка помилки, якщо сталася помилка.
<Off>
<On>
<Pure Black Text>
Налаштовує параметр, за яким чорний текст з інформацією про колір «R = G = B = 0%», «C = M = Y = 100%» або «C = M = Y = 0%/K = 100%» друкується лише за допомогою тонера K (чорного). Якщо вибрано значення <Off>, текст друкується на основі параметра <Output Profile>.
<Off>
<On>
<Black Overprint> *1
Укажіть спосіб друку, що використовується для друку чорного тексту на кольоровому тлі або на графіці. Цей параметр не відображається, якщо для параметра <Pure Black Text> встановлено значення <Off>.
<Off>
<On>
<RGB Source Profile> *2
Виберіть профіль для даних RGB відповідно до монітора, що використовується.
<sRGB>
<Gamma 1.5>
<Gamma 1.8>
<Gamma 2.4>
<None>
<CMYK Simulation Profile> *2
Виберіть ціль симуляції для друку даних CMYK. Апарат перетворює дані CMYK на залежну від пристрою колірну модель CMYK, вибрану на основі симуляції.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<None>
Якщо вибрано значення <None>, градація темних кольорів може бути нерівномірною залежно від даних.
<Use Grayscale Profile> *2
Укажіть, чи потрібно перетворювати дані сірого кольору на дані CMYK, використовуючи профіль відтінків сірого апарата.
<Off>
<On>
Навіть якщо вибрано значення <On>, дані друкуються тільки за допомогою тонера K (чорного) залежно від значення параметра <Output Profile> або <Pure Black Text>.
<Output Profile> *2
Виберіть відповідний профіль для даних друку. Цей параметр можна вказати для кожного типу зображень в одному документі.
<Text>
<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>
 
<Graphics>
<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>
 
<Image>
<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>
Установлення цього параметра недоступне, якщо вибрано один із зазначених нижче параметрів
Для параметра <RGB Source Profile> встановлено значення <None>
Для параметра <CMYK Simulation Profile> встановлено значення <None>
Для параметра <Use Grayscale Profile> встановлено значення <Off>
<Matching Method>
Виберіть елемент, який має бути в пріоритеті під час підбору кольорів у профілі <RGB Source Profile>.
<Perceptual>
<Saturation>
<Colorimetric>
Налаштування цього параметра недоступне, якщо для параметра <RGB Source Profile> встановлено значення <None>.
<Halftones>
Можна вибирати спосіб друку напівтонового зображення (середній показник між яскравістю світліших і темніших областей зображення) для оптимальної якості друку.
<Error Diffusion>
Цей режим придатний для друку даних із текстом, тонких ліній і кривих ліній даних САПР тощо.
<Off>
<On>
Ця функція доступна, лише якщо для параметра <Resolution> встановлено значення <600 dpi>.
Стабільність текстури та фіксованого тонера може знизитися під час використання <Error Diffusion>.
<Resolution/Gradation> *1
Виберіть метод, що використовуватиметься для відтворення напівтонів, якщо для параметра <Error Diffusion> встановлено значення <Off>. Цей параметр можна вказати для кожного типу зображень в одному документі.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
 
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
 
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
<Brightness> *1
Настройте яскравість усього зображення з кроком 5%. Що менше значення параметра, то яскравішим стає зображення або текст. Що більше значення параметра, то темнішим стає зображення або текст.
від 85 до 100 до 115 (%)
<Composite Overprint>
Укажіть, чи необхідно друкувати дані CMYK поверх як вихідні комбіновані дані.
<Off>
<On>
Друк поверх за допомогою спеціальних кольорів не дозволяється.
<Grayscale Conversion> *1
Укажіть спосіб друку колірних даних у монохромному режимі.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<PS Password Settings>
Можна встановити пароль, який обмежуватиме використання команд керування принтера PS.
<SystemParamsPassword>
<StartJobPassword>
<SystemParamsPassword> — це пароль, ввівши який можна змінювати системні параметри, а <StartJobPassword> — пароль, ввівши який можна використовувати оператори startjob і exitserver. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. характеристики мови PostScript.
Якщо параметр <StartJobPassword> вибрано, але <SystemParamsPassword> не встановлено, під час використання операторів startjob і exitserver перевірка пароля не виконуватиметься.
<Imaging Settings>
Можна змінити параметри друку, що застосовуватимуться під час друку файлів зображень (JPEG/TIFF).
<Halftones>
Можна змінити спосіб друку напівтонового зображення (середній показник між яскравістю світліших і темніших областей зображення) для оптимальної якості друку.
<Gradation>
<Error Diffusion>
Стабільність текстури та фіксованого тонера може знизитися під час використання <Error Diffusion>.
<PDF>
Можна змінити значення параметрів для PDF-файлів.
<Enlarge/Reduce to Fit Paper Size>
Укажіть, чи слід застосувати збільшення або зменшення розміру оригіналу відповідно до діапазону друку. Візьміть до уваги, що збільшення/зменшення розміру не вплине на пропорції оригіналу.
<Off>
<On>
<Enlarge Print Area>
Укажіть, чи слід розширити діапазон друку для формату паперу.
<Off>
<On>
Якщо вказати значення <On>, то залежно від оригіналу може статися так, що прилеглі до країв частини сторінок не будуть надруковані, або ж роздруківки будуть частково забруднені чорнилом.
<N on 1>
Укажіть, чи слід стиснути декілька сторінок для друку на одній сторінці паперу так, що перша сторінка буде розташована вгорі зліва. Наприклад, щоб надрукувати 4 сторінки на одному аркуші, виберіть значення <4 on 1>.
<Off>
<2 on 1>
<4 on 1>
<6 on 1>
<8 on 1>
<9 on 1>
<16 on 1>
<Print Comments>
Визначте, чи потрібно друкувати коментарі. Якщо вказати <Auto>, то коментарі у PDF-файлах буде надруковано.
<Off>
<Auto>
<Pure Black Text>
Налаштовує параметр, за яким чорний текст з інформацією про колір «R = G = B = 0%», «C = M = Y = 100%» або «C = M = Y = 0%/K = 100%» друкується лише за допомогою тонера K (чорного). Якщо вибрано значення <Off>, під час друку тексту застосовується параметр <Output Profile>.
<Off>
<On>
<Black Overprint> *1
Укажіть спосіб друку, що використовується для друку чорного тексту на кольоровому тлі або на графіці. Цей параметр не відображається, якщо для параметра <Pure Black Text> встановлено значення <Off>.
<Off>
<On>
<RGB Source Profile> *2
Виберіть профіль для даних RGB відповідно до монітора, що використовується.
<sRGB>
<Gamma 1.5>
<Gamma 1.8>
<Gamma 2.4>
<None>
<CMYK Simulation Profile> *2
Виберіть ціль симуляції для друку даних CMYK. Апарат перетворює дані CMYK на залежну від пристрою колірну модель CMYK, вибрану на основі симуляції.
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<None>
Якщо вибрано значення <None>, градація темних кольорів може бути нерівномірною залежно від даних.
<Use Grayscale Profile> *2
Укажіть, чи потрібно перетворювати дані сірого кольору на дані CMYK, використовуючи профіль відтінків сірого апарата.
<Off>
<On>
Навіть якщо вибрано значення <On>, дані друкуються тільки за допомогою тонера K (чорного) залежно від значення параметра <Output Profile> або <Pure Black Text>.
<Output Profile> *2
Виберіть відповідний профіль для даних друку. Цей параметр можна вказати для кожного типу зображень в одному документі.
<Text>
<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>
 
<Graphics>
<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>
 
<Image>
<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>
Установлення цього параметра недоступне, якщо вибрано один із зазначених нижче параметрів
Для параметра <RGB Source Profile> встановлено значення <None>
Для параметра <CMYK Simulation Profile> встановлено значення <None>
Для параметра <Use Grayscale Profile> встановлено значення <Off>
<Matching Method>
Виберіть елемент, який має бути в пріоритеті під час підбору кольорів у профілі <RGB Source Profile>.
<Perceptual>
<Saturation>
<Colorimetric>
Налаштування цього параметра недоступне, якщо для параметра <RGB Source Profile> встановлено значення <None>.
<Halftones>
Можна вибирати спосіб друку напівтонового зображення (середній показник між яскравістю світліших і темніших областей зображення) для оптимальної якості друку.
<Error Diffusion>
Цей режим придатний для друку даних із текстом, тонких ліній і кривих ліній даних САПР тощо.
<Off>
<On>
Ця функція доступна, лише якщо для параметра <Resolution> встановлено значення <600 dpi>.
Стабільність текстури та фіксованого тонера може знизитися під час використання <Error Diffusion>.
<Resolution/Gradation> *1
Виберіть метод, що використовуватиметься для відтворення напівтонів, якщо для параметра <Error Diffusion> встановлено значення <Off>. Цей параметр можна вказати для кожного типу зображень в одному документі.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
 
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
 
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
<Brightness> *1
Настройте яскравість усього зображення з кроком 5%. Що менше значення параметра, то яскравішим стає зображення або текст. Що більше значення параметра, то темнішим стає зображення або текст.
від 85 до 100 до 115 (%)
<Composite Overprint>
Укажіть, чи необхідно друкувати дані CMYK поверх як вихідні комбіновані дані.
<Off>
<On>
Друк поверх за допомогою спеціальних кольорів не дозволяється.
<Grayscale Conversion> *1
Укажіть спосіб друку колірних даних у монохромному режимі.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<XPS>
Можна змінити значення параметрів для XPS-файлів.
<Matching Method>
Укажіть спосіб обробки, що використовується для корекції кольору.
<General>
<Perceptual>
<Colorimetric>
<Vivid Photo>
<Halftones>
Можна вибирати спосіб друку напівтонового зображення (середній показник між яскравістю світліших і темніших областей зображення) для оптимальної якості друку.
<Error Diffusion>
Цей режим придатний для друку даних із текстом, тонких ліній і кривих ліній даних САПР тощо.
<Off>
<On>
Ця функція доступна, лише якщо для параметра <Resolution> встановлено значення <600 dpi>.
Стабільність текстури та фіксованого тонера може знизитися під час використання <Error Diffusion>.
<Resolution/Gradation> *1
Виберіть метод, що використовуватиметься для відтворення напівтонів, якщо для параметра <Error Diffusion> встановлено значення <Off>. Цей параметр можна вказати для кожного типу зображень в одному документі.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
 
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
 
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
<Gray Compensation>
Налаштовує параметр таким чином, щоб чорно-білі дані або дані у відтінках сірого, для яких указано інформацію про колір «R = G = B», друкувалися тільки за допомогою тонера K (чорного). Якщо вибрано значення <Off>, дані друкуватимуться за допомогою тонера з чотирьох кольорів: CMYK. Цей параметр можна вказати для кожного типу зображень в одному документі.
<Text>
<Off>
<On>
 
<Graphics>
<Off>
<On>
 
<Image>
<Off>
<On>
<Grayscale Conversion> *1
Укажіть спосіб друку колірних даних у монохромному режимі.
<Text>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
 
<Graphics>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
 
<Image>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Paper Save>
Укажіть, чи слід вимкнути виведення пустих сторінок під час друку даних.
<Off>
<On>

<PDL Selection (Plug and Play)>

Виберіть мову опису сторінки, щоб під час підключення апарата до комп’ютера за допомогою технології Plug and Play комп’ютер виявляв апарат як принтер, сумісний із цією мовою.
<Network> *2
Виберіть мову опису сторінки, щоб під час підключення апарата через мережу комп’ютер виявляв апарат як принтер, сумісний з цією мовою.
<UFR II>
<PCL6>
<PS>
<USB>
Виберіть мову опису сторінки, щоб під час підключення апарата до комп’ютера за допомогою пристрою USB комп’ютер виявляв апарат як принтер, сумісний з цією мовою.
<UFR II>
<PCL6>
<PS>
6U2A-05J