Чищення вузла фіксації

Якщо вузол фіксації брудний, сторінка може забруднитися. Існує два способи очищення залежно від того, як забруднено папір. Спочатку виконайте <Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)>. Якщо це не допомогло, спробуйте <Clean Fixing Assembly>. Зверніть увагу на те, що вузол фіксації неможливо очистити, якщо апарат містить документи, які очікують на друк. Для чищення вузла фіксації знадобиться звичайний папір формату A4 або Letter. Перш ніж виконувати кроки, описані нижче, завантажте папір у шухляду для паперу або в багатоцільовий лоток.Завантаження паперу
Перш ніж виконувати очищення, переконайтеся, що в картриджах залишилося достатньо тонера. Перевірка залишку витратних матеріалів

Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)

Очищення буде більш ефективним, якщо виконати його приблизно через годину після завершення попереднього сеансу друку.
Можна також вибрати такі налаштування, щоб очищення автоматично виконувалося протягом оптимального періоду часу. <Auto Clean Fixing Assembly>
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Adjustment/Maintenance>  <Maintenance>.
3
Виберіть елемент <Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)>.
4
Перевірте, чи завантажено в апарат папір указаного на екрані формату й типу, і виберіть <OK>.
5
Виберіть елемент <Start>.
Почнеться очищення. Коли з’явиться сповіщення про завершення очищення, натисніть , щоб повернутися на екран Home.
Після завершення операції <Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)> виводиться аркуш чистого паперу. Якщо симптоми не усуваються, тоді також виконайте операцію <Clean Fixing Assembly>.

Clean Fixing Assembly

1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Adjustment/Maintenance>  <Maintenance>.
3
Виберіть <Clean Fixing Assembly>.
4
Перевірте, чи завантажено в апарат папір указаного на екрані формату й типу, і виберіть <OK>.
5
Виберіть елемент <Start>.
Почнеться очищення. Коли з’явиться сповіщення про завершення очищення, натисніть , щоб повернутися до екрана Home.
Після завершення операції <Clean Fixing Assembly> виводиться аркуш паперу з надрукованим візерунком.
6U2A-064