Налаштування проксі-сервера

Проксі-сервер (або проксі-сервер HTTP) зв’язується з комп’ютером або програмним забезпеченням, яке здійснює зв’язок HTTP для інших пристроїв, особливо під час установлення зв’язку з ресурсами поза мережею, наприклад під час перегляду веб-сайтів. Пристрої клієнта підключаються до зовнішньої мережі через проксі-сервер і не встановлюють безпосередній зв’язок із зовнішніми ресурсами. Настроювання проксі-сервера не тільки полегшує керування трафіком між внутрішніми та зовнішніми мережами, але також блокує неавторизований доступ та підсилює антивірусний захист. Коли служба Google Cloud Print використовується для здійснення друку через Інтернет, можна покращити безпеку шляхом настроювання проксі-сервера. Під час налаштування проксі-сервера переконайтеся в наявності необхідної інформації, зокрема таких даних: IP-адреса, номер порту, ім’я користувача та пароль для автентифікації.
Для отримання додаткової інформації про основні операції, які необхідно виконати під час налаштування апарата за допомогою Remote UI (Iнтерфейсу віддаленого користувача), див. розділ Налаштування параметрів меню за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) і виконайте вхід у режимі системного адміністратора. Початок роботи з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Виберіть елемент [Network Settings]  [Proxy Settings].
4
Натисніть [Edit].
5
Установіть прапорець [Use Proxy] і вкажіть потрібні параметри.
[Use Proxy]
Якщо встановлено цей прапорець, під час обміну даними з HTTP-сервером використовуватиметься вказаний проксі-сервер.
[HTTP Proxy Server Address]
Введіть адресу проксі-сервера. Укажіть IP-адресу або ім’я хоста залежно від середовища.
[HTTP Proxy Server Port Number]
За потреби змініть номер порту.
[Use Proxy within Same Domain]
Установіть цей прапорець, щоб також використати вказаний проксі-сервер для встановлення зв’язку з пристроями в одному домені.
[Use Proxy Authentication]
Щоб увімкнути автентифікацію на проксі-сервері, установіть цей прапорець і введіть у текстовому полі [User Name] ім’я користувача з буквено-цифрових символів.
[Set/Change Password]
Щоб установити або змінити пароль для автентифікації на проксі-сервері (коли її ввімкнуто), установіть цей прапорець і введіть у текстовому полі [Password] пароль із буквено-цифрових символів.
6
Натисніть [OK].
6U2A-046