Початок роботи з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)

Для віддаленої роботи потрібно ввести у веб-браузері IP-адресу апарата та запустити Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Заздалегідь перевірте, до якої IP-адреси підключено апарат (див. розділ Перегляд параметрів мережі). У разі виникнення будь-яких запитань зверніться по допомогу адміністратора мережі.
1
Запустіть веб-браузер.
2
Введіть у полі адреси «http://<IP-адреса апарата>/», а потім натисніть клавішу [ENTER].
Якщо потрібно використати адресу IPv6, візьміть її у квадратні дужки (приклад: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Відображення попередження системи безпеки
Попередження системи безпеки може відображатися, якщо зв’язок Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) зашифровано (див. розділ Налаштування ключа та сертифіката для протоколу TLS). Якщо параметри сертифіката та параметри TLS не містять жодних помилок, роботу на веб-сайті можна продовжити.
3
Увійдіть у Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
Коли вимкнено керування ідентифікаторами відділів
Виберіть [System Manager Mode] або [General User Mode] і за потреби введіть значення в полі [Remote UI Access PIN].
[System Manager Mode]
Можна виконувати всі операції та визначати всі параметри Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Введіть відповідний ідентифікатор у рядку [System Manager ID] і PIN-код у рядку [System Manager PIN]. Установлення ідентифікатора системного адміністратора та PIN-коду
[General User Mode]
Можна перевірити як стан документів, так і стан апарата або змінити деякі параметри. Якщо потрібно перевірити, чи є в черзі друку певний документ або скасувати друк документа в черзі друку, введіть ім’я користувача документа в полі [User Name]. Ім’я користувача для документів, що друкуються, визначається автоматично на основі відомостей про ім’я комп’ютера або ім’я для входу на комп’ютер.
[Remote UI Access PIN]
Якщо встановлено параметр [Remote UI Access PIN], введіть PIN-код. Установлення PIN-коду для Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Коли ввімкнено керування ідентифікаторами відділів
Введіть відповідний ідентифікатор у рядку [Department ID] і PIN-код у рядку [PIN]. Налаштування керування ідентифікаторами відділів
4
Натисніть [Log In].
Відкриється сторінка порталу (головна сторінка). Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)

Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)

Після входу в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) з’явиться наведена нижче сторінка порталу. У цьому розділі описано елементи, що відображаються на сторінці порталу, і основні операції.

[Device Basic Information]

Відображає поточний стан апарата й відомості про помилки. У разі виникнення помилки відобразиться посилання на сторінку інформації про помилку.

[Consumables Information]

Відображає інформацію про папір і залишок тонера в картриджах.

[Support Link]

Відображає посилання на службу підтримки, указане в полі [Support Link] у розділі [License/Other].

Піктограма оновлення

Оновлює поточну сторінку.

[Language]

Вибирає мову інтерфейсу для екранів Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).

[Log Out]

Вихід з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Відобразиться сторінка входу.

[Mail to System Manager]

Відображає вікно для створення електронного листа системному адміністратору, якого зазначено в розділі [System Manager Information] в меню [User Management].

[Status Monitor/Cancel]

Відображає сторінку [Status Monitor/Cancel]. Для будь-яких документів, що очікують у черзі, можна перевірити статус чи історію або скасувати їх обробку.

[Settings/Registration]

Відображає сторінку [Settings/Registration]. Якщо вхід виконано в режимі системного адміністратора, можна змінити елементи налаштування та зберегти або завантажити зареєстровані дані. Налаштування параметрів меню за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)

[Application Library]

Відображає сторінку налаштування Application Library (Бібліотеки прикладних програм).
6U2A-04S