Друк за допомогою служби Default Print Service (Android)

Якщо термінал Android підтримує функцію Default Print Service, можна друкувати за допомогою служби Default Print Service вашого терміналу Android.
Щоб друкувати на апараті за допомогою службиDefault Print Service, необхідно ввімкнути параметри Mopria®.
Перевірка параметрів Mopria®
Для того, щоб використовувати апарат/принтер Canon зі служби Default Print Service вашого терміналу Android, спочатку необхідно налаштувати наступні параметри на терміналі Android.
Увімкніть Default Print Service.
Вимкніть або видаліть Mopria®.
Вимкніть або видаліть службу Canon Print Service.
6U2A-03R