Друк із пристрою USB-пам’яті (друк із носія пам’яті)

Файли можна надрукувати, підключивши пристрій USB-пам’яті безпосередньо до апарата. Використовуючи цю функцію, здійснювати друк можна без участі комп’ютера. Для отримання докладної інформації про доступні пристрої USB-пам’яті та про вставлення/витягнення цих пристроїв див. розділ Використання пристрою пам’яті USB.
Потрібно встановити для параметра <Use Print Function> значення <On>. <Memory Media Settings>
1
Виберіть елемент <Memory Media Print> на екрані Home. Екран Home
2
Установіть прапорець для файлу, який потрібно надрукувати.
Можна вибрати кілька файлів.
Щоб скасувати вибір, повторно виберіть вибраний файл ().
Після вибору папки відображається її вміст. Щоб повернутися до папки верхнього рівня, натисніть .
Папки та файли, які перебувають у вкладених каталогах нижче п’ятого рівня, не відображаються.
Під час переходу до іншої папки попередній вибір файлів не зберігається.
Вибір усіх файлів
1
Виберіть елемент <Select All>.
Щоб повністю скасувати вибір, виберіть команду <Clear Selection>.
2
Якщо типи файлів змішані, виберіть <JPEG/TIFF Files> або <PDF Files>.
Змінення способу відображення файлів
Спосіб відображення файлів можна вибрати в розділах «Попередній перегляд», «Ескіз» і «Докладні відомості».
 
 
Попередній перегляд
 
Ескіз
 
Докладні відомості
Можна вказати спосіб відображення файлу, що використовується для відображення екрана <Memory Media Print>. <Default Display Settings>
Змінення порядку сортування файлів
Можна змінити порядок сортування файлів, збережених на пристрої пам’яті USB.
Параметр сортування <Name (Ascending)> або <Date/Time (Ascending)> можна встановити як параметр за промовчанням, щоб визначити порядок сортування файлів. <File Sort Default Settings>
1
Виберіть елемент <Sort Files>.
2
Виберіть критерій для сортування файлів.
Якщо вибрати елемент <Date/Time (Ascending)> або <Date/Time (Descending)>, файли сортуються за датами та часом внесення змін.
3
Виберіть елемент <Apply>.
4
Укажіть параметри друку відповідно до потреб.
Можна вибрати команду <Reset>, щоб відновити всі параметри друку за промовчанням.
<Paper>
<Brightness>
<Number of Copies>
<2-Sided Printing>
<N on 1>
Шаблон <N on 1> не підходить для друку TIFF-файлів.
<Set JPEG/TIFF Details>
<Set PDF Details>
5
Виберіть елемент <Start>.
Якщо вибрати параметр <B&W>, розпочнеться чорно-білий друк. Якщо вибрати параметр <Color>, розпочнеться кольоровий друк.
Щоб скасувати друк, виберіть <Cancel>  <Yes>.
Щоб дізнатися, як виконувати друк із використанням одних і тих самих параметрів, див. розділ Друк із носія пам’яті
6U2A-037