Список меню параметрів

За допомогою параметрів, описаних у цьому розділі, можна виконати користувацьке налаштування апарата на основі наявного середовища та потреб. Щоб почати налаштування, виберіть елемент <Menu> на екрані Home (Екран Home). У цьому розділі описано, що можна налаштувати за допомогою кожного пункту меню параметрів.
У цьому розділі описано параметри відображення та мережі.
У цьому розділі описано, як налаштувати якість зображення для друку, і надано відомості про функції очищення апарата.
У цьому розділі описано параметри окремих функцій.
У цьому розділі описано керування інформацією про користувача та обладнання, параметри безпеки тощо.
Щоб перевірити поточні значення параметрів, можна роздрукувати меню налаштування як список. Див розділ Друк списків параметрів
6U2A-052