<Management Settings>

Елемент
Опис
Можна налаштувати параметри керування користувачами апарата.
Можна керувати інформацією про обладнання й операції, а також різними даними, необхідними під час використання функцій апарата.
Можна налаштувати параметри, пов’язані з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) і доступним для апарата програмним забезпеченням.
Можна налаштувати параметри використання даних, наприклад даних про параметри апарата, або виконання ініціалізації даних.
Можна налаштувати параметри, пов’язані з функцією автентифікації користувачів, паролями та шифруванням.
<Initialize All Data/Settings>
Відновлює всі дані, включно з журналами та значеннями параметрів, до параметрів за промовчанням. Ініціалізація всіх даних/параметрів
6U2A-05S