"Koloreen arteko ezberdintasuna" zuzentzea

Koloreen arteko ezberdintasuna irudi bat hainbat toner-kartutxo erabiliz inprimatzean gerta daitekeen koloreen kokapenen aldaketa bat da. Koloreen arteko ezberdintasunak inprimatutako kopiak lauso agertzea eragin dezake. Koloreen arteko ezberdintasuna badago, burutu hurrengo kalibrazio prozedura hau.
Kalibrazioa sarritan egiteak baliteke toner-kartutxoen bizitza kaltetzea.
Toner-kartutxoetan geratzen den kantitatea agortzen ari denean, kalibrazioa burutzeak kolore-orekan eteteak sor ditzake. Fenomeno hori kalibrazioa burutu ondoren gertatzen bada, kantitate txikiko toner-kartutxo guztiak ordezkatzea gomendatzen da. Gelditzen den kontsumigarri-kantitatea begiratzea
Makinak doitze automatikoa burutzen du (kalibrazio automatikoa), erabilera-baldintzen edo ingurumen-baldintzen aldaketen arabera.
Makina ezar dezakezu doikuntza hau automatikoki burutu dezan makina piztean. <Zuzenketa automatikoaren ezarpenak>
1
Hautatu <Menua> Etxea pantailan. Etxea pantaila
2
Hautatu <Doitzea/Mantentzea> <Doitu irudiaren kalitatea>.
3
Hautatu <Inprimatze-kolore zuzenak ez datoz bat>.
4
Hautatu <Hasi>.
Doitzea hasten da.
6X92-06A