<Doitu irudiaren kalitatea>

Irudi-kalitatearen doikuntzaren inguruko ezarpen guztiak aipatzen dira, deskribapenak emanez. Ezarpen lehenetsiek gurutze bat dute ().
Asteriskoak (*)
Baliteke asterisko bat (*) duten ezarpenak ez bistaratzea erabiltzen ari zaren modeloaren, aukeren edo bestelako ezarpenen arabera.

<Doitu automatikoki mailaketa>

Doitu mailaketa, dentsitatea edota inprimatutako dokumentuen kolorea. Mailaketa doitzea
<Doikuntza bizkorra>

<Zuzenketa automatikoaren ezarpenak>

Konfiguratu ezarpen hau mailaketa doitze bizkorra edo koloreen arteko ezberdintasunaren zuzenketa automatikoki burutzeko.
<Doitu aldizka irudia automatikoki>
Hautatu mailaketa doitze bizkorra noiz egin. <Desaktibatuta> hautatuta badago, doitze bizkorra ez da automatikoki burutuko. Doitze hau eskuz egin dezakezu baita ere (Doitze bizkorra).
<Desaktibatuta>
<Etengailu nagusia piztean>
<Lehen lana inprimatu ostean>
<Inprimatze-kolore zuzenak ez datoz bat>
Hautatu makina piztean koloreen arteko ezberdintasunen zuzenketa funtzioa burutuko den denbora-tartea. Doitze hau eskuz egin dezakezu baita ere ("Koloreen arteko ezberdintasuna" zuzentzea).
<Lehen lana inprimatu ostean>
<Etengailu nagusia piztean>

<Inprimatze-kolore zuzenak ez datoz bat>

Erabili funtzio hau kolore aldaketak irudia lausotu badu. "Koloreen arteko ezberdintasuna" zuzentzea

<Doitu inprimatze-posizioa>

Doitu inprimatzeko kokapena paper-iturri bakoitzarentzat. Inprimatzeko kokapena doitu daiteke tarte honetan: -5,0 mm - +5,0 mm gehikuntza hauekin: 0,1 mm. Inprimatzeko kokapena doitzea
<Erabilera anitzeko erretilua>
<Doitu bertikalki (aurrealdea)>
-5.0 - 0.0 - + 5.0 (mm)
<Doitu horizontalki (aurrealdea)>
-5.0 - 0.0 - + 5.0 (mm)
<Doitu bertikalki (atzealdea)>
-5.0 - 0.0 - + 5.0 (mm)
<Doitu horizontalki (atzealdea)>
-5.0 - 0.0 - + 5.0 (mm)
<1. tiradera>
<Doitu bertikalki (aurrealdea)>
-5.0 - 0.0 - + 5.0 (mm)
<Doitu horizontalki (aurrealdea)>
-5.0 - 0.0 - + 5.0 (mm)
<Doitu bertikalki (atzealdea)>
-5.0 - 0.0 - + 5.0 (mm)
<Doitu horizontalki (atzealdea)>
-5.0 - 0.0 - + 5.0 (mm)
<2. tiradera> *
<Doitu bertikalki (aurrealdea)>
-5.0 - 0.0 - + 5.0 (mm)
<Doitu horizontalki (aurrealdea)>
-5.0 - 0.0 - + 5.0 (mm)
<Doitu bertikalki (atzealdea)>
-5.0 - 0.0 - + 5.0 (mm)
<Doitu horizontalki (atzealdea)>
-5.0 - 0.0 - + 5.0 (mm)

<Prozesatze berezia>

Paper mota berezien inprimatze-emaitzak egokiak ez badira, baliteke hurrengo ezarpenek inprimatutako dokumentuen kalitatea hobetzea.
<Paper-prozesatze berezia>
Paperaren atzealdean inprimatzerakoan, paper latzean edo gutun-azaletan inprimatzerakoan, inprimatze-emaitzak hobetzeko aukera dago hurrengo ezarpenak doituz.
<Atzeal. eskuz inp. (2 ald. soilik)>
Inprimatutako paperaren atzealdean inprimatutakoa argiegia bada, hautatu <Aktibat.>. Ezarpen hau paper-iturri bakoitzarentzat indibidualki zehazteko aukera duzu.
<Erabilera anitzeko erretilua>
<Desakt.>
<Aktibat.>
<1. tiradera>
<Desakt.>
<Aktibat.>
<2. tiradera> *
<Desakt.>
<Aktibat.>
Hona ezartzen baduzu: <Aktibat.>, irudiaren kalitatea kaltetu daiteke edo papera trabatu daiteke aurrealdea inprimatu ondoren denbora tarte zehatz bat igaro denean edo ingurunearen hezetasunaren arabera.
<Gainazal latzeko paper modua>
Paper latzean inprimatzerakoan, bereziki irudiaren koloreak argiegiak direnean, hautatu <Aktibat.>. Ezarpenak paper-iturri bakoitzarentzat indibidualki zehazteko aukera duzu.
<Erabilera anitzeko erretilua>
<Desakt.>
<Aktibat.>
<1. tiradera>
<Desakt.>
<Aktibat.>
<2. tiradera> *
<Desakt.>
<Aktibat.>
Hona ezarrita badago <Aktibat.>, baliteke inprimatze-abiadura geldoagoa izatea edo irudi-kalitatea kaltetzea.
<Gutun-az. hegala ixtea saih.>
Gutun-azalen hegoak gutun-azalen gorputzari itsasten bazaizkio inprimatzerakoan, hautatu <Aktibatuta>.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
<Aktibat.> ezartzen baduzu, baliteke tonerra nahiko ez finkatzea, eta inprimatutako dokumentuak motelduta agertzea.
<Paper zimurtuaren zuzenketa>
Inprimatutako dokumentuak zimurtu daitezke erabilitako paperaren arabera. Kasu honetan, elementu hori konfiguratuz, arazoa konpondu daiteke. Hobekuntza-efektua sendoagoa da honekin: <2. modua>, honekin baino: <1. modua>.
<Desaktibatuta>
<1. modua>
<2. modua>
Ezarpen hau erabilgarria da paper soilarentzat eta paper finarentzat.
Hobekuntza-efektu handiagoa ezartzeak inprimatutako dokumentu motelduak edo inprimatze-abiadura geldoagoa sor dezake.
<Paper okertuaren zuzenketa>
Inprimatutako papera kiribiltzen bada, ezarri elementu hau. Hobekuntza-efektua sendoagoa da honekin: <2. modua>, honekin baino: <1. modua>. Hasteko, saiatu honekin: <1. modua>.
<Desaktibatuta>
<1. modua>
<2. modua>
Hobekuntza-efektu handiagoa ezartzeak inprimatutako dokumentu motelduak edo inprimatze-abiadura geldoagoa sor dezake.
<Murriztu paper mehearen okerdura>
Paper fina erabiltzerakoan inprimatutako dokumentuak kiribiltzen badira, elementu hau hona: <Aktibatuta> ezarriz arazoa konpondu daiteke.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
<Murriztu paper mehearen okerdura> funtzionatuko du soilik paper-motaren ezarpena <1. mehea> denean. Paper-tamaina eta mota zehaztea
Hona ezartzen baduzu: <Aktibatuta>, bi aldeetatik inprimatze automatikoa honekin: <1. mehea> desgaituta egongo da. Gainera, inprimatutako dokumentuak motelduta egon daitezke tonerra ondo finkatzen ez delako.
<Murr. irteeran papera eustea>
Bi aldeetatik inprimatzerakoan, baliteke paperak elkarri itsastea irteeran. <Aktibatuta> ezartzeak elkarri itsas daitezkeen inprimatzeen inprimatze-abiadura motelduko du, itsasteak murrizteko.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
<Hezetasun handiko modua>
Inprimatze-dentsitatea txikiagoa edo irregularra izan daiteke makina hezetasun handiko ingurunean erabiltzen denean. Kasu honetan, elementu hori hona ezartzen baduzu: <Aktibatuta>, arazoa konpon daiteke.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
<Aktibatuta> ezartzen baduzu eta makina hezetasun gutxiko ingurunean erabiltzen baduzu, inprimatutako irudiak eta testua lauso ager daitezke.
<Hezetasun txikiko modua>
Makina hezetasun gutxiko ingurunean erabiltzen baduzu, inprimatutako irudiak eta testua lauso ager daitezke. Kasu honetan, elementu hori hona ezartzen baduzu: <Aktibatuta>, arazoa konpon daiteke.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
<Aktibatuta> ezarrita badago, inprimatze-dentsitatea txikiagoa edo irregularra izan daiteke makina hezetasun handiko ingurunean erabiltzen denean.
<1. despl. beroaren zuzenketa>
Inprimatutako dokumentuan, irudi baten mamua agertzen bada orri berean, elementu hau hona ezartzeak: <Aktibatuta> arazoa konpondu dezake.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
<Aktibatuta> ezartzen baduzu, baliteke tonerra nahiko ez finkatzea, eta inprimatutako dokumentuak motelduta agertzea.
<2. despl. beroaren zuzenketa>
Jarraian inprimatzen denean irudi fantasmak agertzen badira, ezarpen hau hona ezartzeak: <Aktibatuta> arazoa konpondu dezake.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
Hona ezarrita badago: <Aktibatuta>, baliteke inprimatze-abiadura irregularra izatea.
<Garbitu tarteka finkatze-mih.>
Finkatze-multzoa zikin badago, paperaren bazterretan orbanak ager daitezke. Kasu honetan, elementu horren konfigurazioa aldatuz, arazoa konpondu daiteke. Gero eta maila altuagoa zehaztu, gero eta maiztasun handiagorekin garbituko da.
<Automatikoa>
<1. maila>
<2. maila>
<3. maila>
Maila altuena zehazten bada, baliteke inprimatze-abiadura geldoagoa izatea.
<Automat. Garbitu Doitze Multzoa>
Finkatze-multzoa zikin badago, paperaren bazterretan eta atzeko partean orbanak ager daitezke. Finkatze-multzoaren garbiketa automatikoa burutzeko konfiguratu dezakezu orbanak saihesteko. <Aktibatuta> zehazten denean, orri bat aterako da garbiketa burutzen den bakoitzean. Konfiguratu papera hartzeko garbitzeko erabili daitekeen papera kargatuta duen paper-iturritik.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
<Erabilera anitzeko erretilua>
<Desakt.>
<Aktibat.>
<1. tiradera>
<Desakt.>
<Aktibat.>
<2. tiradera>*
<Desakt.>
<Aktibat.>
Paper hau erabili dezakezu garbitzeko.
Paper-tamainak: A4/Gutuna
Paper-motak: Soila 1 - 3/Birziklatua 1 edo 2
<Ih. murr. (1->2 ald. inpr.)>
Alde batetik inprimatu eta gero bi aldeetatik inprimatzen bada, baliteke inprimatutako irudiak lausotuta agertzea hezetasun kondentsazioa dela eta. Kasu honetan, <Aktibatuta> ezartzen baduzu, arazoa konpon daiteke.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
Hona ezarrita badago: <Aktibatuta>, baliteke inprimatze-abiadura geldoagoa izatea.
<Ihintza murr. (2 ald. inpr.)>
Hezetasun kondentsazioa dela eta, inprimatutako irudiak lausotuta badaude bi aldeetatik inprimatzerakoan, hona ezartzeak: <Desaktibatuta> arazoa konpon dezake.
<Desaktibatuta>
<1. modua>
<2. modua>
Hobekuntza-efektua sendoagoa da honekin: <2. modua> honekin baino: <1. modua>.
<Desaktibatuta> ezartzen ez baduzu, baliteke inprimatzea motelduta irtetea edo inprimatze-abiadura geldoagoa izatea.
<Distira-zuzenketa irregularra>
Distiran irregulartasuna gertatzen denean paperaren aurreko ertzean, hona ezartzeak: <Aktibatuta> arazoa konpondu dezake.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
<Aktibatuta> ezartzen baduzu, baliteke tonerra nahiko ez finkatzea, eta inprimatutako dokumentuak motelduta agertzea.
<Zuz. atzealdeko huts. 2 ald.>
Bi aldeetatik inprimatzean paper finean, paperaren atzeko aldean hutsa ager daiteke, aurreko ertzean. Kasu honetan, elementu hori hona ezartzen baduzu: <Aktibatuta>, arazoa konpon daiteke.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
<Aktibatuta> ezartzen baduzu, baliteke inprimatzearen kalitatea kaltetuta izatea.
<Murriztu Tanta Eredua>
Inprimatze-dentsitatea irregularra bada, eta horren ondorioz inprimatutako orrian ur-tanta moduko irudia agertuz, elementu hau hona ezartzeak: <Aktibatuta> arazoa konpondu dezake.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
<Aktibatuta> ezartzen baduzu, baliteke inprimatzearen kalitatea kaltetuta izatea.
<Zuz. Ir. Ak. Hauts. Garb.>
Paper hauts gehiegi duen papera erabiltzen bada, inprimatutako dokumentuak motelduta edo marrekin ager daitezke. Kasu honetan, elementu hori hona ezartzen baduzu: <Aktibatuta>, arazoa konpon daiteke.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
Hona ezarrita badago: <Aktibatuta>, baliteke inprimatze-abiadura geldoagoa izatea.
<Saihestu lainotzea>
Eremu zuriek kolore argia badute, elementu hau hona ezartzeak: <Aktibatuta> arazoa konpondu dezake.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
Hona ezarrita badago: <Aktibatuta>, baliteke inprimatze-dentsitatea baxuagoa izatea.
<Danbor-abiad. murrizk.>
Inprimatutako dokumentuetan marrak agertzen badira, ezarpena hona ezartzeak: <Aktibatuta> arazoa konpondu dezake.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
<Finkatzea hobetzea>
Baliteke tonerrak inprimatutako orria zuritzea, paper-motaren edo ingurune baldintzen arabera. Kasu honetan, elementu hori konfiguratuz, arazoa konpondu daiteke.
<Desaktibatuta>
<1. modua>
<2. modua>
Hobekuntza-efektua sendoagoa da honekin: <2. modua>, honekin baino: <1. modua>. Lehenengo, frogatu doikuntza honela: <1. modua>.
Hobekuntza-efektu sendoagoa ezartzeak inprimatutako dokumentu kiribilduak edo inprimatze-abiadura geldoagoa sor dezake.
<Murr. tonerra fink. orbana 1>
Inprimatutako paperean toner-orbana (puntutxo itxurako orbanak) agertzen bada, baliteke arazoa ez konpontzea, finkatze-multzoa garbitzen bada ere. Kasu honetan, elementu hori hona ezartzen baduzu: <Aktibatuta>, arazoa konpon daiteke.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
Hona ezarrita badago: <Aktibatuta>, baliteke inprimatze-abiadura geldoagoa izatea.
<Murr. tonerra fink. orbana 2>
Makina hezetasun handiko ingurunean erabiltzen denean, baliteke inprimatutako dokumentuak motelduta edo kiribilduta irtetea. Kasu honetan, elementu horren konfigurazioa aldatuz, arazoa konpondu daiteke.
<Automatikoa>
<1. modua>
<2. modua>
<1. modua> ezarrita badago, baliteke inprimatutako dokumentuak motelduta egotea.
<2. modua> ezarrita badago, baliteke inprimatutako dokumentuak kiribilduta egotea.
<Z-B/Kolorea aldatzeko modua>
Zuri-beltzean dauden datuak koloreko datuekin nahasten direnean, zehaztu inprimatze-abiadura lehenetsi edo toner-kartutxo zian, magenta eta horien erabilera murriztu behar den datuak inprimatzerakoan.
<1. modua>
<2. modua>
<Mur. Inprim. laus. kart. ord.>
Inprimatutako dokumentuak motelduta ager daitezke toner-kartutxoak berri batzuengatik aldatu eta berehala. Kasu honetan, elementu hori hona ezartzen baduzu: <Aktibatuta>, arazoa konpon daiteke.
<Desaktibatuta>
<Aktibatuta>
Hona ezartzen baduzu: <Aktibatuta>, ezarpenek eragina izango dute toner-kartutxoa aldatzen diren hurrengo aldian.
Kartutxoak aldatu eta berehala, tonerrak denbora-tarte bat behar du kartutxo barruan ondo banatu dadin.
6X92-05C