Експорт профілю конфігурації

Параметри на аркуші [Параметри пристрою] можна експортувати й зберегти як файл профілю конфігурації (*.typ). Ті самі параметри можна налаштувати, імпортувавши експортований профіль конфігурації.
Ця функція дає змогу оптимізувати параметри драйвера на кількох комп’ютерах або змінити елементи, які можна налаштувати для кожного користувача.
ПРИМІТКА
Щоб імпортувати експортований профіль конфігурації, потрібно натиснути [Змінити] > [] (Імпортувати профіль конфігурації) на аркуші [Параметри пристрою] чи скористатися програмою встановлення драйвера.

Необхідні умови

Параметри на пристрої
Якщо пристрій підключено через порт WSD, функцію [Використовувати перегляд WSD] уже ввімкнено.
Якщо пристрій підключено з указанням стандартного порту TCP/IP, функцію [Отрим. інф. про керув. принтером від хоста] уже ввімкнено.
Докладніше про це див. в посібнику до пристрою.
Під час запуску комп’ютера ввійдіть у систему як учасник групи Administrators.

Процедури

1.
Відобразіть екран властивостей принтера.
Коли для відкривання використовується вкладка [ Настройки] в меню «Пуск»
(1) Відкрийте [Пристрої] > [Принтери та сканери] → виберіть пристрій, який потрібно налаштувати → натисніть [Керування].
(2) На екрані [Керування пристроєм] натисніть [Властивості принтера].
Коли для відкривання використовується [Панель керування]
(1) Відкрийте [Пристрої та принтери].
(2) У списку принтерів натисніть правою кнопкою миші на пристрої, який потрібно налаштувати → у меню, що відобразиться, виберіть [Властивості принтера].
2.
Відкрийте аркуш [Параметри пристрою].
3.
Перевірте відображені параметри та стан додаткових модулів → за потреби налаштуйте додаткові модулі вручну.
4.
Натисніть [] (Експорт).
5.
У діалоговому вікні [Експортувати профіль конфігурації] встановіть значення параметрів [Ім’я] та [Піктограма].
За потреби введіть коментар у полі [Коментар].
6.
Натисніть [Експорт] → укажіть місце зберігання та ім’я файлу → натисніть [Зберегти] чи [OK].

Пов’язані теми