Імпорт профілю конфігурації

Тут описано процедуру імпорту експортованого файлу профілю конфігурації (*.typ) і налаштування відомостей про пристрій.
Якщо отримати відомості про пристрій неможливо, їх можна застосувати, імпортувавши профіль конфігурації, експортований у середовищі, у якому вдалось отримати ці відомості.
ВАЖЛИВО
Якщо не вибрано профіль конфігурації, придатний для використовуваного пристрою, деякі функції пристрою можуть бути недоступні.

Необхідні умови

Параметри на пристрої
Якщо пристрій підключено через порт WSD, функцію [Використовувати перегляд WSD] уже ввімкнено.
Якщо пристрій підключено з указанням стандартного порту TCP/IP, функцію [Отрим. інф. про керув. принтером від хоста] вже ввімкнено.
Докладніше про це див. в посібнику до пристрою.
Під час запуску комп’ютера ввійдіть у систему як учасник групи Administrators.

Процедури

1.
Відобразіть екран властивостей принтера.
Коли для відкривання використовується вкладка [ Настройки] в меню «Пуск»
(1) Відкрийте [Пристрої] > [Принтери та сканери] → виберіть пристрій, який потрібно налаштувати → натисніть [Керування].
(2) На екрані [Керування пристроєм] натисніть [Властивості принтера].
Коли для відкривання використовується [Панель керування]
(1) Відкрийте [Пристрої та принтери].
(2) У списку принтерів натисніть правою кнопкою миші на пристрої, який потрібно налаштувати → у меню, що відобразиться, виберіть [Властивості принтера].
2.
Відкрийте аркуш [Параметри пристрою] → натисніть [Змінити].
3.
Виберіть [Вибрати вручну] → натисніть [] (Імпортувати профіль конфігурації).
4.
Виберіть файл профілю конфігурації для імпорту → натисніть [Відкрити].
5.
Натисніть [OK] → натисніть [OK] на аркуші [Параметри пристрою].

Пов’язані теми