Масштабування

Дані друку можна збільшити чи зменшити під час друку.

Масштабування з урахуванням формату вивідної сторінки

1.
Відкрийте аркуш [Основні параметри] чи [Настроювання сторінки].
2.
У списку [Розмір сторінки] виберіть формат паперу, установлений у програмі.
3.
Виберіть формат паперу для друку в списку [Розмір виведення].

Указання потрібного масштабу

1.
Відкрийте аркуш [Основні параметри] чи [Настроювання сторінки].
2.
Виберіть [Масштабування вручну] → укажіть коефіцієнт збільшення в полі [Масштабування].

Пов’язані теми