Аркуш [Основні параметри]

Можна встановити базові функції друку.
Залежно від використовуваного драйвера вам може не вдатися встановити деякі з описаних тут функцій.
[Розмір сторінки]
Дає змогу відобразити формат паперу для даних друку, підготовлених у програмі.
[Розмір виведення]
Дає змогу вказати фактичний формат паперу для друку. Якщо вибрано формат, відмінний від указаного в параметрі [Розмір сторінки], дані друку буде збільшено чи зменшено, щоб вони помістилися на сторінці встановленого розміру під час друку.
[Копії]
Дає змогу вказати кількість копій для друку.
[Орієнтація]
Дає змогу вказати орієнтацію даних друку.
[Компонування сторінки]
Дає змогу вказати кількість сторінок для друку на кожному аркуші паперу.
[Масштабування вручну]
Дає змогу вказати коефіцієнт збільшення чи зменшення для друку.
[Викор. друк 1 на 1 для однієї сторінки]
Під час друку кількох сторінок на кожному аркуші дані з окремої сторінки друкуються на одному аркуші.
[1-сторонній/2-сторонній друк/брошура]
Дає змогу вказати спосіб виведення даних друку.
[Брошура] > діалогове вікно [Розширені параметри брошури]
Дає змогу встановити розширені параметри, наприклад поле оправи та корекцію зміщення для друку брошур.
[+][-]
[Параметри прошивного брошурування]
Брошура друкується зігнутою навпіл і скріпленою посередині. Під час обрізування для вирівнювання країв сторінки виберіть [Згорт., прошивне брошур. та обріз.]/[Згортання + обрізування], а потім установіть [Параметри обрізування] на аркуші [Кінцева обробка].
[Місце скріплення]
Дає змогу встановити край паперу для скріплення.
Якщо змінити значення параметра [Орієнтація] на аркуші [Основні параметри]/[Настроювання сторінки], [Місце скріплення] буде змінено на лівий або верхній край. Підтримується відношення між довгим і коротким краями.
[Поле оправи] > діалогове вікно [Параметри полів оправи]
Дає змогу встановити ширину поля оправи.
[Скріплення/сортування/групування]
Дає змогу встановити порядок розташування сторінок і вказати, чи потрібно скріплювати сторінки під час друку кількох копій.
Сортування
Група
Скріплення
Екорежим (Без скріплення)
[+][-]
[Колірний режим]
Дає змогу перемикатися між кольоровим і чорно-білим друком. Щоб принтер автоматично визначав, як друкувати кожну сторінку (у кольорі чи чорно-білому режимі), виберіть [Авто [кольоровий/Ч/Б]].
[Параметри кількості кольорів] > діалогове вікно [Параметри кількості кольорів]
Дає змогу перемикатися між повно- та двокольоровим друком.
Якщо вибрано [Два кольори], установіть, який колір слід використовувати разом із чорним, у списку [Колір, який використовуватиметься з чорним]. Частини даних друку, для яких не встановлено колір, друкуються у відтінках чорного та білого, а частини, для яких колір установлено, — у відтінках указаного кольору.
[Відновити знач. за промовч.]
Дає змогу повернути всі параметри друку драйвера до їхніх значень за промовчанням.

Пов’язані теми