Аркуш [Кінцева обробка]

Можна налаштувати параметри, що стосуються друку з компонуванням і кінцевої обробки, як-от сортування, скріплення тощо.
Залежно від використовуваного драйвера вам може не вдатися встановити деякі з описаних тут функцій.
[Стиль друку]
Указує спосіб виведення даних друку. Залежно від значення, вибраного для параметра [Стиль друку], відображувані параметри змінюються, як показано нижче.

Якщо вибрано [1-сторонній друк] або [2-сторонній друк]

[Друк на папері різних форматів/з різною орієнтацією]/[Друк із різною орієнтацією]
Дає змогу друкувати дані з різними форматами сторінок і орієнтацією.
[Докладні відомості] > діалогове вікно [Розширені параметри]
Дає змогу встановити комбінацію форматів і способу вирівнювання сторінок під час друку даних із різними форматами сторінок і орієнтацією.
[Місце скріплення]
Дає змогу встановити край паперу для скріплення.
Якщо змінити значення параметра [Орієнтація] на аркуші [Основні параметри]/[Настроювання сторінки], [Місце скріплення] буде змінено на лівий або верхній край. Підтримується відношення між довгим і коротким краями.
[Поле оправи] > діалогове вікно [Параметри полів оправи]
Дає змогу встановити ширину поля оправи.
[Кінцева обробка]
Дає змогу встановити порядок розташування сторінок і вказати, чи потрібно скріплювати сторінки під час друку кількох копій.
Сортування
Група
Зміщення
Повернути
Перфорація
Скріплення
Екорежим (Без скріплення)
[+][-]
[Зміщення]
Кожна копія виводиться окремо. Кількість копій, які буде зміщено, можна встановити в полі [Кількість копій під час друку зі зміщенням].
[Повернути]
Кожна копія виводиться під кутом 90 градусів відносно попередньої та наступної копій.
[Перфорація]
Документ виводиться з отворами для скріплення кільцями.
[Згортання]
Сторінки згортаються в одну з кількох форм під час виведення.
C-подібне фальцювання
Z-подібне фальцювання
Фальцювання навпіл (Прошивне згортання)
Z-подібне фальцювання гармошкою
Подвійне парал. фальцювання
[Відомості про згортання] > діалогове вікно [Відомості про згортання]
Дає змогу встановити напрямок згортання.
[Виведення паперу]
Дає змогу вказати місце виведення роздрукованих аркушів.
[Відомості про стос] > діалогове вікно [Відомості про стос]
Дає змогу встановити кількість копій для виведення й час автоматичного виймання.

Якщо вибрано [Друк брошур]

[Брошура] > діалогове вікно [Розширені параметри брошури]
Дає змогу встановити розширені параметри друку брошури, як-от поля оправи та корекцію зміщення.
[+][-]
[Параметри прошивного брошурування]
Брошура друкується зігнутою навпіл і скріпленою посередині. Під час обрізування для вирівнювання країв сторінки виберіть [Згортання + прошивне брошурування + обрізування], а потім установіть [Параметри обрізування] на аркуші [Кінцева обробка].
[Параметри згинання] > діалогове вікно [Параметри згинання]
Дає змогу вказати аркуші, які слід згинати, щоб полегшити згинання.
[Параметри обрізування]
Дає змогу перемикати спосіб регулювання ширини обрізування.
[+][-]
[Зміщення]
Кожна копія виводиться окремо. Кількість копій, які буде зміщено, можна встановити в полі [Кількість копій під час друку зі зміщенням].

Якщо вибрано [Безшовне скріплення [1-сторонній]] або [Безшовне скріплення [2-сторонній]]

[Список параметрів]
Дає змогу відобразити поточні параметри безшовного друку у вигляді списку.
[Параметри безшовного скріплення] > діалогове вікно [Параметри безшовного скріплення]
Дає змогу встановити формат паперу, обкладинки та розмір кінцевої обробки для безшовного скріплення.
[+][-]

[Додаткові параметри] > діалогове вікно [Додаткові параметри]
Дає змогу встановити розширені параметри кінцевої обробки. Виберіть параметр, який потрібно вказати, у списку [Список параметрів], а потім виберіть його значення в розкривному списку.
[+][-]
[Відновити значення за промовчанням]
Дає змогу повернути всі параметри до їхніх значень за промовчанням.

Пов’язані теми