Установлення шляхом указання порту чи IP-адреси

Можна вручну вказати порт або IP-адресу, щоб скористатися пристроями, підключеними до мережі чи локально, і встановити драйвер. Установіть пристрій відповідно до наведеної нижче процедури, якщо його не вдається знайти в мережі чи якщо потрібні унікальні параметри.
Можна скористатися наявним портом, а також додати стандартний порт TCP/IP чи порт мережевого принтера.
Якщо пристрій підключено під час установлення, буде налаштовано профіль конфігурації, який відповідає моделі принтера. За потреби можна також змінити чи імпортувати профіль конфігурації.
Пристрій установлюється для кожного застосованого профілю конфігурації. Під час установлення можна також змінити кількість пристроїв, щоб одночасно встановити кілька пристроїв, до яких застосовується один профіль конфігурації.
ПРИМІТКА
Деякі мовні інтерфейси можуть не відображатися під час установлення з диска CD-ROM із комплекту постачання.

Необхідні умови

Системні вимоги
Примітки та попередження щодо встановлення
Підтвердьте порт, який потрібно вказати.
Укажіть стандартний порт TCP/IP або порт мережевого принтера. Можна вказати вже зареєстрований порт. Крім того, можна вибрати тимчасовий порт ([LPT1] тощо) та налаштувати його, щойно встановлення буде завершено.
Підтвердьте ім’я чи IP-адресу пристрою (якщо додається стандартний порт TCP/IP).
Якщо для встановлення додається стандартний порт TCP/IP, потрібно ввести ім’я та IP-адресу пристрою. У якості імені пристрою скористайтесь іменем, яке призначено пристрою в мережі. Якщо ви не знаєте ім’я чи IP-адресу пристрою, зверніться до адміністратора мережі.
Запускаючи комп’ютер, увійдіть у систему як учасник групи Administrators.
Відкрийте екран [Робочий стіл] (якщо використовується Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

Процедури

1.
Запустіть програму встановлення.
Якщо використовується програма встановлення, завантажена з веб-сайту:
Двічі клацніть завантажений файл, щоб розпакувати його. Якщо програма встановлення не запускається автоматично після розпакування, двічі клацніть [Setup.exe].
Якщо використовується диск CD-ROM із комплекту постачання:
(1) Вставте диск CD-ROM у дисковод комп’ютера.
Якщо меню CD-ROM не відображається, клацніть наступний елемент «Відкрити докладну інформацію».
[+][-]
(2) Якщо відображається екран вибору мови, виберіть мову → натисніть [OK].
(3) Натисніть [Встановлення] на екрані меню.
(4) Якщо відображається екран [Вибрати тип підключення], виберіть [Підключення до мережі] → натисніть [Далі].
(5) На відображеному екрані переконайтеся, що вибрано драйвери, які потрібно встановити → натисніть [Установити].
(6) Підтвердьте, що ознайомилися з вмістом документа CANON SOFTWARE LICENSE AGREEMENT → натисніть [Так].
2.
Виберіть мову → натисніть [Далі].
3.
Якщо відображається документ ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CANON, підтвердьте, що ознайомилися з його вмістом → натисніть [Так].
4.
Виберіть [Нестандартн.] → натисніть [Далі].
5.
Якщо відображається наведений нижче екран, виберіть [Додавання нових принтерів] → натисніть [Далі].
[Оновлення поточних драйверів принтерів]: виберіть цю команду, якщо потрібно оновити лише драйвери. Після її вибору на наступному екрані натисніть [Виберіть принтери, які потрібно оновити] → виберіть пристрій, який потрібно оновити, у списку [Список принтерів] → натисніть [OK]. Після цього натисніть [Пуск] → перейдіть до кроку 11.
[Canon Driver Information Assist Service]: виберіть цей параметр, якщо потрібно використовувати функцію отримання відомостей про пристрій у середовищі сервера друку.
6.
Виберіть профіль конфігурації → натисніть [Далі].
ВАЖЛИВО
Якщо пристрій підключено до використовуваного комп’ютера, за звичайних умов установіть [Автоматичний вибір]. Вибирайте профіль конфігурації вручну, лише якщо комп’ютер неможливо підключити до пристрою та не вдається отримати відомості про пристрій, або якщо потрібно налаштувати профіль конфігурації.
7.
Установіть порт.
У разі додавання стандартного порту TCP/IP
(1) Натисніть [Додавання порту] → виберіть [Standard TCP/IP Port] у меню [Порт, який потрібно додати] → натисніть [OK].
(2) Введіть ім’я пристрою чи IP-адресу відповідно до вказівок майстра.
[Ім’я порту] вводиться автоматично. За потреби змініть ім’я порту.
Якщо відображається екран [Потрібні додаткові відомості щодо порту], клацніть наступний елемент «Відкрити докладну інформацію» і виконайте потрібні операції.
[+][-]
У разі додавання порту мережевого принтера
(1) Натисніть [Додавання порту] → виберіть [Мережа] в меню [Порт, який потрібно додати] → натисніть [OK].
(2) Виберіть використовуваний мережевий принтер → натисніть [OK].
У разі використання наявного порту
Виберіть порт у полі [Порт].
8.
За потреби встановіть [Ім’я принтера].
[Профіль конфігурації] > [Змінити]: натисніть цю кнопку, лише якщо потрібно змінити чи імпортувати профіль конфігурації.
Клацніть наступний елемент «Відкрити докладну інформацію» і виконайте потрібні операції.
[+][-]
[Установити значення за замовчуванням]: виберіть, щоб указати, що зазвичай використовується саме цей пристрій.
[Використовувати як принтер зі спільним доступом]: виберіть цей параметр, якщо потрібно надати спільний доступ до пристрою.
Якщо додано чи вибрано порт мережевого принтера, неможливо встановити значення параметрів [Ім’я принтера] та [Використовувати як принтер зі спільним доступом].
9.
За потреби змініть кількість пристроїв, які потрібно встановити, у полі [Пристрої] → натисніть [Далі].
Можна змінити кількість пристроїв для кожного профілю конфігурації, вибраного на кроці 6.
Якщо натиснути [Далі], зміну, внесену в полі [Пристрої], буде застосовано до параметрів [Поточний принтер] і [Кількість принтерів для встановлення].
У полі [Поточний принтер] показано, пристрій під яким номером наразі встановлюється.
Щоб отримати приклад значення кількості пристроїв, що застосовується до параметрів [Поточний принтер]/[Кількість принтерів для встановлення], клацніть і перегляньте наступний елемент «Відкрити докладну інформацію».
[+][-]
Якщо на кроці 6. вибрано кілька профілів конфігурації чи в списку [Пристрої] вказано кілька пристроїв, екран [Відомості про принтер] відобразиться кілька разів відповідно до значення параметра [Кількість принтерів для встановлення]. Повторіть кроки з 7. по 9. для кожного пристрою.
10.
Перевірте [Список принтерів для встановлення драйверів] → натисніть [Пуск].
Продовжте встановлення відповідно до вказівок на екрані.
11.
Натисніть [Перезавантаження] чи [Вихід].
Якщо під час установлення не вдається отримати відомості про пристрій, налаштуйте їх перед друком. Під час налаштування відомостей про пристрій можна також змінити чи імпортувати профіль конфігурації.
Докладніше про налаштування відомостей про пристрій див. в довідці.

Пов’язані теми