Ulagač

"Ulagač" je standardna oprema modela imageRUNNER 2425i.
Mehanizam uvlačenja originala
Automatsko ulaganje dokumenata
Vrsta/veličina izvornika
Veličina izvornika
Maks.: 297 mm x 432 mm*1
Min.: 148,5 mm x 139,7 mm
Masa izvornika
37 g/m² do 128 g/m²*2
Automatski otkrivene veličine izbornika
A3, A4, A4R, A5, A5R
Kombinacija veličina dokumenata koje možete kopirati/skenirati*3
Dokumenti iste širine: A3 i A4, A4R i A5.
Kapacitet ulagača originala
A4, A4R, A5, A5R: Približno 50 listova (64 g/m²/75 g/m²/80 g/m²)
A3: Približno 25 listova (64 g/m²/75 g/m²/80 g/m²)
Brzina skeniranja originala
(A4)
Jednostrano skeniranje
Skeniranje (300 dpi x 300 dpi)*4
U boji: 25 stranica u minuti
Crno-bijelo: 35 stranica u minuti
Kopiranje (600 dpi x 600 dpi)
U boji: 13 listova u minuti
Crno-bijelo: 25 stranica u minuti
Obostrano skeniranje
Skeniranje (300 dpi x 300 dpi)*4
U boji: 8 listova u minuti
Crno-bijelo: 12 listova u minuti
Kopiranje (600 dpi x 600 dpi)
U boji: 4 listova u minuti
Crno-bijelo: 8 listova u minuti
*1 dugački izvornik: 630 mm
*2 Izvornici koji teže od 37 g/m² do 52 g/m² i od 105 g/m² to 128 g/m² podržani su za skeniranje samo kao jedan izvornik.
*3 Kopiranjem/skeniranjem kombinacije različite od opisanih mogu se oštetiti dokumenti ili prouzročiti zaglavljivanje papira.
*4 Brzina skeniranja može se razlikovati ovisno o načinu skeniranja i vrsti izvornika.
6W22-0KU