Tehnički podaci o hardveru

Ovo poglavlje sadržava tehničke podatke o glavnoj jedinici i dodatnoj opremi uređaja. Tehnički podaci podložni su promjenama bez najave radi poboljšanja proizvoda ili razvoja novih modela.

Specifikacije uređaja

Specifikacije dodatne opreme

6W22-0KR