Funkcije upravljanja

Registrirane informacije u provjeri autentičnosti korisnika

Moguće je registrirati najviše 5.001 korisnika.

Registriranje ID-jeva odjela

Moguće je registrirati najviše 1.000 ID-ova odjela.

Funkcije provjere autentičnosti

Kada je kao poslužitelj za provjeru autentičnosti određen Active Directory poslužitelj, potrebno je sljedeće okružje sustava.
Softver (operativni sustav):
Windows Server 2008 SP2*1/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012*2/Windows Server 2012 R2*2/Windows Server 2016*2/Windows Server 2019*2
*1 64-bitni operativni sustavi nisu podržani.
*2 Korisnici se ne mogu prijaviti Active Directory provjerom autentičnosti ako je omogućen Kerberos Armoring za pravila vezana uz KDC (grupna pravila). Svakako onemogućite Kerberos Armoring.
U nastavku su metode šifriranja Kerberosa za Active Directory provjeru autentičnosti podržana od strane trenutne verzije provjere autentičnosti korisnika.
Metoda šifriranja
128-bitni AES (Napredni standard šifriranja)
256-bitni AES (Napredni standard šifriranja)
DES (Standard za šifriranje podataka)
RC4
Dostupna metoda šifriranja može se razlikovati, ovisno o postavkama Active Directoryja.
Od dostupnih metoda šifriranja automatski se odabire ona s najjačom snagom šifre.
Kada odredite Active Directory poslužitelj kao poslužitelj za provjeru autentičnosti, koristite sljedeće priključke*1 na poslužitelju.
Za komunikaciju s DNS poslužiteljem:
broj priključka 53
Za komuniciranje s KDC-om (Centrom za distribuciju ključeva)
broj priključka 88
Za komuniciranje s poslužiteljem za uslugu LDAP imenika (može se promijeniti u proizvoljni broj priključka za LDAP uslugu):
broj priključka 389
*1 Prethodno navedeni priključci su zadane vrijednosti. Ti brojevi mogu varirati ovisno o odabranim postavkama.
Kada je kao poslužitelj za provjeru autentičnosti određen LDAP poslužitelj, potrebno je sljedeće okružje sustava.
Softver:
OpenLDAP
Operativni sustav:
Zahtjevi su usklađeni s proizvodnim specifikacijama LDAP poslužitelja.
Kada odredite LDAP poslužitelj kao poslužitelj za provjeru autentičnosti, koristite sljedeće priključke*1 na poslužitelju.
Za komunikaciju s LDAP poslužiteljem koristeći LDAP (kada je omogućen TLS):
broj priključka 636
Za komunikaciju s LDAP poslužiteljem koristeći LDAP (kada je omogućen TLS):
broj priključka 389
*1 Brojevi priključaka mogu se promijeniti sukladno postavkama LDAP poslužitelja.

Postavke vatrozida

Pri navođenju IP adresa u postavkama vatrozida, moguće je navesti do 16 IP adresa (ili raspona IP adresa) za IPv4 i IPv6.
Prilikom navođenja MAC adresa u postavkama vatrozida, moguće je navesti do 100 MAC adrese.

Registracija certifikata (Ključeva/certifikata korisničkog potpisa, CA certifikata, S/MIME certifikata)

Algoritmi i formati ključeva i certifikata koji se mogu registrirati su sljedeći:
Algoritam RSA potpisa:
SHA-1/SHA-256/SHA-384*1/SHA-512*1/MD2*2/MD5*2
Algoritam RSA javnog ključa (duljina ključa):
RSA (512 bitova*2/1024 bitova/2048 bitova/4096 bitova*2)
Algoritam DSA potpisa:
SHA-1
Algoritam DSA javnog ključa (duljina ključa):
DSA (1024 bita/2048 bitova/3072 bita)
Algoritam ECDSA potpisa:
SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Algoritam ECDSA javnog ključa (duljina ključa):
ECDSA (P256/P384/P521)
Oblik certifikata:
Ključevi/certifikati korisničkog potpisa: PKCS#12*3
Ključevi, certifikati: PKCS#12*4
CA certifikati, S/MIME certifikati: X.509 DER/PEM
Datotečni nastavak:
Ključevi/certifikati korisničkog potpisa: pfx/p12
Ključevi, certifikati: pfx/p12*4
CA certifikati, S/MIME certifikati: cer/pem
Maksimalni broj certifikata koje je moguće registrirati:
Ključevi/certifikati korisničkog potpisa: 100 (jedan korisnički certifikat po korisniku)
Ključevi, certifikati: 6*4
CA certifikati: 150
S/MIME certifikati: 2.000
*1 dostupno samo kada je algoritam ključa 1024 bita ili više.
*2 ne može se koristiti za korisničke potpise
*3 dostupno samo kada je instalirano putem Remote UI (Korisničkog sučelja za daljinski pristup).
*4 Korišteno za TLS, IEEE802.1x, IPSec i potpise uređaja.

Registracija popisa opozvanih certifikata (CRL)

Može se registrirati do 50 popisa opozvanih certifikata (CRL). Uzmite na znanje da se CRL ne može registrirati u sljedećim slučajevima.
Veličina podataka CRL-a premašuje 1 MB.
Koristi se nepodržani algoritam potpisa.
Broj opozvanih certifikata registriranih u jednoj CRL datoteci premašuje 1.000.

Definicija „slabog šifriranja“

Kada je mogućnost <Zabrani korištenje slabe enkripcije> postavljena na <Uključeno>, zabranjeno je korištenje sljedećih algoritama.
Raspršivanje:
MD4, MD5, SHA-1
HMAC:
HMAC-MD5
Kriptosustav zajedničkog ključa:
RC2, RC4, DES
Kriptosustav javnog ključa:
RSA šifriranje (512-bitno/1024-bitno), RSA potpis (512-bitni/1024-bitni), DSA (512-bitni/1024-bitni), DH (512-bitni/1024-bitni)
Čak i kada je mogućnost <Zabrani uporabu ključa/certif. sa slabom enkripcijom> postavljena na <Uključeno>, moguće je koristiti algoritam raspršivanja SHA-1 koji se koristi za potpisivanje korijenskog certifikata.

FIPS 140-2 standardni algoritam

Kada je <Format metode kriptiranja na FIPS 140-2> postavljen na <Uključeno>, zabranjeno je korištenje sljedećih algoritama.
Raspršivanje:
MD4, MD5, SHA-1 (osim u svrhu TLS-a)
Kriptosustav zajedničkog ključa:
RC2, RC4, DES, PBE
Kriptosustav javnog ključa:
RSA šifriranje (512-bitno/1024-bitno), RSA potpis (512-bitni/1024-bitni), DSA (512-bitni/1024-bitni), DH (512-bitni/1024-bitni)

Upravljanje zapisnikom

Na uređaju se može upravljati sljedećim vrstama zapisnika. Prikupljeni zapisnici mogu se izvesti u datotečni oblik CSV.
Vrsta zapisnika
Broj naveden kao „vrsta zapisnika“ u CSV datoteci
Opis
Zapisnik
provjere autentičnosti korisnika
4098
Zapis sadrži informacije vezane uz status provjere autentičnosti (prijava/odjava i uspjeh/neuspjeh provjere autentičnosti korisnika),
registriranje/mijenjanje/brisanje korisničkih informacija provjerom autentičnosti korisnika i upravljanje (dodavanje/uređivanje/brisanje) ulogama sustavom ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
Dnevnik zadataka
1001
Ovaj zapisnik sadrži informacije povezane s dovršavanje zadataka kopiranja/faksiranja/skeniranja/slanja/ispisa.
Zapisnik prijenosa
8193
Ovaj zapisnik sadrži informacije povezane s prijenosima.
 Zapisnik spremanja datoteke
8196
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezane uz spremanje datoteka na mrežu (Napredna pohrana ili druge uređaje) i memorijski medij.
Zapisnik korištenja poštanskog pretinca
8197
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezane uz postupke provedene na podacima u memorijskom RX pretincu i pretincu za povjerljive faksove.
Zapisnik provjere autentičnosti poštanskog pretinca
8199
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezane uz status provjere autentičnosti memorijskog RX pretinca i pretinca za povjerljive faksove.
Zapisnik upravljanja uređajem
8198
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezane uz pokretanje/isključivanje uređaja i promjene postavki koristeći  (Postavke/Registriranje). Zapisnik upravljanja uređajem također bilježi promjene korisničkih informacija ili postavki vezanih uz sigurnost kada lokalni ovlašteni distributer pregledava ili popravlja uređaj.
Zapisnik mrežne provjere autentičnosti
8200
U zapisnik se bilježi kad dođe do neuspješne IPSec komunikacije.
Izvezite/Uvezite sve zapisnike
8202
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezane uz uvoz/izvoz postavki koristeći funkciju izvoza/uvoza svih podataka.
Zapisnik sigurnosnog kopiranja poštanskog pretinca
8203
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezane uz Memorijski RX pretinac i Pretinac za povjerljive faksove.
Zapisnik rada na zaslonu za upravljanje aplikacijama/softverom
3101
Ovo je zapisnik rada za SMS (Servis upravljanja servisima), registraciju/ažuriranja softvera, instalacije AddOn aplikacija itd.
Zapisnik sigurnosne politike
8204
Ovaj zapisnik sadrži informacije uz postavljanje statusa postavki sigurnosne politike.
Zapisnik upravljanja grupama
8205
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezane uz postavljanje statusa (registriranje/uređivanje/brisanje) grupa korisnika.
Zapisnik održavanja sustava
8206
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezane uz ažuriranja firmvera i sigurnosno kopiranje/vraćanje AddOn aplikacija itd.
Zapisnik ispisa s provjerom autentičnosti
8207
Ovaj zapisnik sadrži informacije i povijest upravljanja vezanu uz zadatke ispisa s prisilnim zadržavanjem.
Zapisnik sinkronizacije postavki
8208
Ovaj zapisnik sadrži informacije uz sinkronizaciju postavki uređaja. Sinkroniziranje postavki s više višenamjenskih pisača Canon
Zapisnik za upravljanje zapisnikom revizije
3001
Ovaj zapisnik sadrži informacije vezanje uz pokretanje i završavanje ove funkcije (funkcija upravljanja zapisnikom o nadzoru), kao i izvoza zapisnika itd.
Zapisnici mogu sadržavati do 40.000 zapisa. Kada broj zapisa premaši 40.000, oni se brišu počevši s najstarijima.

Uvoz/izvoz podataka o postavkama

Pogledajte Tablica za Postavke/Registriranje.

Maks. gumba registrirano na zaslonu <Početni zaslon>

Maks. broj osobnih gumba 60 po korisniku (ukupno 12.000 za sve korisnike)
Maks. broj dijeljenih gumba 60

Maks. odredišta registriranih u adresaru

Popisi adresa od 1 do 10/ Popis adresa za administratora: 1.600
Brzinska tipka popisa adresa: 200
Osobni popis adresa: 25
Popis skupnih odredišta: 4,000*1 (10 skupina*2 x 400 odredišta*3)
*1 Ukupno 20.000 za sve grupe
*2 Maks. broj grupa po korisniku (ukupno 50 grupa može se registrirati na uređaju)
*3 Maks. broj odredišta po grupi

Moguće je uvesti slike za pozadinu zaslona za prijavu

Veličina datoteke: 1.024 KB
Datotečni nastavak: jpg, jpeg ili png
Veličina datoteke: 640 piksela x 442 piksela ili manje

Vizualna poruka Tehnički podaci

Format datoteke
JPEG, PNG, BMP, GIF, Animated GIF i HTML (na intranetu/internetu)
Komunikacijski protokol
SMB, WebDAV, HTTP
Maksimalna veličina sadržaja
Maks. 10 MB
Veličina slike
Osim HTML-a 639 piksela x 400 piksela*
* Ako je slika veća od gore navedene veličine, prikazana je u smanjenoj veličini bez mijenjanja njihovih proporcija. Ako je slika manja od gore navedene veličine, prikazana je bez mijenjanja veličine.
HTML: može se koristiti preko 639 piksela x 400 piksela (pomičući se kroz njih)

Podrška za SCEP poslužitelj

Podržan je samo Network Device Enrollment Service (NDES) sustava Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016.
6W22-0KH