Tablica za Postavke/Registriranje

Sljedeće postavke mogu se odabrati ili pohraniti na zaslonu Postavke/Registriranje:
Neke od postavki možda se neće prikazivati, ovisno o konfiguraciji dodatne opreme priključene na uređaj.
Neke se promjene neće primijeniti odmah, ovisno o postavkama. U tom je slučaju potrebno napraviti nešto od sljedećega.
Pritisnite <Da> na zaslonu da biste potvrdili da želite izvršiti promjene.
Pritisnite   <Prim.podeš.promj.>.
Ponovno pokrenite uređaj.
Postavke koje mogu mijenjati administratori i obični korisnici razlikuju se te ovise o ograničenjima koja nametne administrator.

Opis postavki

Opisuje funkcije svake stavke postavke na zaslonu Postavke/Registriranje. Postavke kojima možete upravljati razlikuju se ovisno o ovlastima korisnika i uređaju koji upotrebljavate. Stavke i vrijednosti postavki nalaze se pod Opis postavke. Tvornički zadane vrijednosti navedene su podebljanim crvenim znakovima.

"DeviceAdmin" i "NetworkAdmin"

Stavke "DeviceAdmin" i "NetworkAdmin" za svaku stavku nalaze se u tablici Postavke/Registriranje. Ako je za uređaj određena administratorska uloga, korisnici s ovlastima Administrator mogu mijenjati sve postavke, dok su obični korisnici ograničeni i mogu mijenjati samo neke postavke. Istodobno korisnici s ovlastima DeviceAdmin ili NetworkAdmin mogu mijenjati određene postavke čak i ako su te postavke ograničene. Za te postavke "Da" ili "Ne" označavaju mogu li se postavke mijenjati ako imate ovlasti DeviceAdmin i NetworkAdmin.

"Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)"

Stavka "Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)" za svaku stavku nalazi se u tablici Postavke/Registriranje. "Da" ili "Ne" označava mogu li se postavke postavljati na sučelju Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).

Funkcija uvoza svih podataka

Stavka "Funkcija uvoza svih podataka" nalazi se u tablici Postavke/Registriranje. Ovisno o tome može li se stavka postavke skupno uvesti, bit će navedeno "A", "B", "C", ili "Ne". "A", "B" i "C" odnose se na sljedeće slučajeve.

Slučaj A

Uvoz svih postavki na uređaj
Vraćanje informacija o postavkama na uređaj radi sigurnosnog kopiranja.
 
 
Izvoz
 
 
 
Uvoz
 
 
 
Informacije o postavkama

Slučaj B

Uvoz svih postavki na isti model uređaja
Odnosi se na uređaje koji su iste serije kao i ovaj uređaj.
 
Izvoz
 
 
 
Informacije o postavkama
 
Uvoz
 
 

Slučaj C

Uvoz svih postavki na drugi model uređaja
Odnosi se na modele koji podržavaju skupni uvoz.
 
Izvoz
 
 
 
Informacije o postavkama
 
Uvoz
 
 

Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)

U ovom se odjeljku navodi koje stavke pod Postavke/Registriranje odgovaraju kojim stavkama funkcije skupnog izvoza na sučelju Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup). Za stavke koje nisu uvezene/izvezene navedeno je "-". Uvoz/izvoz svih postavki
Stavke koje se mogu odabrati za funkciju skupnog izvoza na sučelju Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) navedene su u nastavku.
Stavke koje se mogu odabrati funkcijom skupnog izvoza
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Visual Message Settings
Home Settings
Favorite Settings
Address Book
User Group Address List
Authentication User Management
Security Policy Settings
Personal Setting Information*
AddOn Application Setting Information
* Informacije o postavkama koje se nalaze u [Personal Setting Information] potražite u Popis stavki koje je moguće personalizirati. Odaberite jednu od stavki pod "Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)" navedenu u tablici Postavke/Registriranje kada izvozite vrijednost (koju ste postavili u <Postavke uređaja>) sa sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup). <Osobne postavke> i <Postavke uređaja>
6W22-0CA