Osnovne radnje u sustavu Windows

Postupak se može razlikovati na računalu koje koristite.

Prikaz mape pisača

Windows 7/Server 2008 R2
[Start]  odaberite [Devices and Printers].
Windows Server 2012
Desnom tipkom miša kliknite donji lijevi kut zaslona odaberite [Control Panel] [View devices and printers].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Right-click [Start] odaberite [Control Panel] [View devices and printers].
Windows 10
[] odaberite [Sustav Windows]  [Control Panel] [Hardware and Sound] [Devices and Printers].
Windows Server 2008
[Start] odaberite [Control Panel] dvokliknite [Printers].
Windows Server 2016
Desnom tipkom miša kliknite [] odaberite [Control Panel] [hardver] [Devices and Printers].

Prikaz zajedničkih pisača na ispisnom poslužitelju

1
Otvorite Windows Explorer.
Windows 7/Server 2008
[Start]  odaberite [All Programs] (ili [Programs])  [Pomagala]  [Windows Explorer].
Windows Server 2012
Desnom tipkom miša kliknite donji lijevi kut zaslona  odaberite [Eksplorer za datoteke].
Windows 8,1/Server 2012 R2
Desnom tipkom miša kliknite [Start] odaberite [Eksplorer za datoteke].
Windows 10/Server 2016
Desnom tipkom miša kliknite [] odaberite [File Explorer]
2
Odaberite [Network] or [My Network Places] i dvokliknite računalo postavljeno kao ispisni poslužitelj.
Da bi vam se prikazala računala na mreži, možda ćete morati uključiti otkrivanje mreže ili potražiti računala na mreži.
Prikazan je mrežni pisač.
n

Provjera LPR/RAW priključka pisača

1
Otvorite mapu pisača. Prikaz mape pisača
2
Desnom tipkom miša kliknite ikonu pisača, a zatim kliknite [Printer properties] (ili [Properties]).
3
Provjerite postavke priključka.
Kliknite karticu [Ports].
Provjerite je li za pisač odabran ispravan priključak.

Pri ispisu iz aplikacije iz Windows trgovine

Windows Server 2012
Prikaz trake s gumbićima na desnoj strani zaslona Dodirnite ili kliknite [Devices] Upravljački program koji koristite [Print].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Prikažite alatnu traku na desnoj strani zaslona Dodirnite ili kliknite [Devices] [Print] Upravljački program koji koristite [Print].
Windows 10
Dodirnite ili kliknite [Print] u aplikaciji Upravljački program koji koristite [Print].
Ako ispisujete na ovaj način, dostupan je samo ograničen broj postavki ispisa.
Ako se prikaže poruka [The printer requires your attention. Go to the desktop to take care of it.] prijeđite na radnu površinu i slijedite upute u prikazanom dijaloškom okviru. Ta se poruka pojavljuje kada je uređaj postavljen tako da prikazuje ime korisnika tijekom ispisivanja i sličnih radnji.
6W22-0K9