Višenamjenska ladica

Kada želite ispisivati na vrstu papira koja nije umetnuta u ladicu za papir, poput naljepnica ili pausa, koristite višenamjensku ladicu.

Nastavak odlagača

Pri umetanju papira velikog formata izvucite nastavak odlagača.

Pomoćni odlagač

Pri umetanju papira velikog formata izvucite pomoćni odlagač.

Klizne vodilice

Podesite klizne vodilice točno na širinu umetnutog papira da biste bili sigurni da se papir ulaže izravno u uređaj.

Odlagač papira

Otvorite ulagač za papir kada umećete papir.
6W22-01H