Automatski odabir odgovarajućeg izvora papira za određenu funkciju

Izvori papira kod kojih je stavka <Automatski odabir izvora papira> postavljena na <Uključeno> bit će automatski odabrani kada je stavka <Odabir papira> postavljena na <Auto>. Izvori papira kod kojih je stavka <Automatski odabir izvora papira> postavljena na <Isključeno> neće biti odabrani osim ako ih ne odaberete ručno.
Kako bi izvor papira bio automatski odabran, za svaki izvor papira mora biti odabrana jedna od sljedećih vrsta papira.
Ako je mogućnost <Uvažiti tip papira> postavljena na <Uključeno>
Jednostrano ispisivanje: tanki, obični, reciklirani
Obostrano ispisivanje: tanki*1, obični, reciklirani
Ako je mogućnost <Uvažiti tip papira> postavljena na <Isključeno>
Jednostrano ispisivanje: tanki*1, obični, reciklirani, teški*1, u boji*1 (u bijeloj boji)
Obostrano ispisivanje: tanki*1, obični, reciklirani, teški*1, u boji*1 (u bijeloj boji)
*1 Dostupan je samo papir na kojem je moguć obostrani ispis. Dodatne informacije potražite u odjeljku Dostupan papir za obostrano kopiranje/obostrano ispisivanje.
Kada je omjer kopiranja postavljen na <Automatski>, izvor papira neće biti odabran automatski.
Kada ja odabran jedan od sljedećih načina, izvor papira neće biti odabran automatski.
Knjižica
N na 1, kopiranje identifikacijske iskaznice
Razvrstavanje s rotiranjem, grupiranje s rotiranjem
Nužno je odabrati najmanje jedan izvor papira. Međutim, ne možete postaviti samo višenamjensku ladicu na <Uključeno>.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Postavke funkcija>  <Zajedničke>  <Postavke ulaganja papira>  <Automatski odabir izvora papira>.
3
Odaberite funkciju.
Funkcijom <Ostalo> možete odrediti postavke za izvor papir koji se upotrebljava za ispisivanje izvješća.
4
Odaberite <Uključeno> za svaki izvor papira za koji želite da se automatski odabire.
Ako ste odabrali <Kopiranje> u koraku 3
Odredite želite li da se ta vrsta papira uzima u obzir.
Ako se označili potvrdni okvir <Uvažiti tip papira>: kada u trenutačnom izvoru papira ponestane papira kopiranje se zaustavlja čak i ako je papir iste veličine umetnut u neki drugi izvor papira, osim ako je taj papir iste vrste kao i papir u pitanju. Ponovnim pritiskom na  prikazat će se zaslon za odabir papira.
Ako uklonite oznaku iz potvrdnog okvira <Uvažiti tip papira>: kada u trenutačnom izvoru papira ponestane papira izvršit će se automatsko prebacivanje izvora papira te će se kopiranje nastaviti ako je u neki drugi izvor papira umetnut papir iste veličine, bez obzira na vrstu papira.
Ako ste odabrali <Pisač> u koraku 3
Odredite hoće li se grupom obuhvatiti više izvora papira. Ako je određeno grupiranje izvora papira, odabir izvora papira vrši se automatski unutar grupa prilikom ispisa za koji ste odredili bilo koji izvor papira koji pripada toj grupi. Kako biste odredili grupiranje izvora papira, odaberite potvrdi okvir <Koristi skupinu>, pritisnite <Promijeni> kako biste odabrali grupu u koju želite staviti svaki izvora papira i potom pritisnite <OK>.
Kada tijekom ispisivanja ponestane papira, a u nekom drugom izvoru koji je podešen za automatski odabir ima papira iste veličine koji je postavljen horizontalno (A4R i LTRR), radnja će ovisiti o funkciji, kako je naznačeno u nastavku.
<Kopiranje>, <Pisač> i <Pristup pohr. datotek.>: uređaj prestaje ispisivati bez prebacivanja na izvor horizontalno postavljenog papira.
Funkcije osim prethodno navedenih: uređaj se prebacuje na izvor horizontalno postavljenog papira i nastavlja ispisivati.
5
Pritisnite <OK>  <OK>.
6W22-02H