Dostupni papir

Vrste papira koje se mogu koristiti na uređaju navedene su u sljedećoj tablici..
Dostupni papir uz pričvršćenu dodatnu opremu pogledajte u specifikacijama za tu opremu..
Također, potvrdite mjere opreza povezane s korištenjem papira.

Podržane veličine papira

Formati papira
Izvor papira (standardni)
Izvor papira (opcijski)
Ladica za papir 1
Višenamjenski odlagač
Cassette Feeding Module-AK
A4
A4R
A3
A5
-
A5R
-
B4
B5
B5R
16K
16KR
8K
LTR
LTRR
LGL
11 x 17
STMT
-
STMTR
-
EXEC
-
-
Prilagođena veličina
(od 95,0 mm x 139,7 mm do 297 mm x 431,8 mm)
-
-
No.10 (COM10)
-
-
ISO-C5
-
-
DL
-
-
Monarch
-
-
Veličine papira koje podržava ovaj uređaj
"Okomita" i "vodoravna" strana papira

Podržane vrste papira

U ovom se uređaju može koristiti papir bez klora.
Vrsta papira
Masa papira
Izvor papira (standardni)
Izvor papira (opcijski)
Ladica za papir 1
Višenamjenski odlagač
Cassette Feeding Module-AK
Tanki 1
60 do 63 g/m2
-
-
Obični 1
64 do 75 g/m2
Obični 2
76 do 90 g/m2
Teški 1
91 do 105 g/m2
-
-
Teški 2
106 do 128 g/m2
-
-
Teški 3
129 do 157 g/m2
-
-
U boji
64 do 80 g/m2
Reciklirani*1
64 do 80 g/m2
Prije probušeni
75 do 80 g/m2
Prozirna folija*2
-
-
-
Naljepnice
-
-
-
Bond
75 do 90 g/m2
-
-
Omotnica
75 do 105 g/m2
-
-
*1 Možete koristiti 100 % reciklirani papir.
*2 Možete koristiti A4 ili LTR prozirne folije.

Dostupan papir za obostrano kopiranje/obostrano ispisivanje

Kada obostrano kopirate ili ispisujete, koristite papir koji zadovoljava sljedeće uvjete.
Format papira:
A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, 11" x 17", LGL, LTRR, LTR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR i 16K
Tip papira:
Tanki 1, obični 1 do 2, obojeni i reciklirani
Gramatura papira:
60 g/m² do 90 g/m²
Ako koristite druge vrste papira, koristite <2. strana obostranog> za kopiranje/ispis na poleđinu ispisanog papira.

Mjere opreza vezano uz papir

Nemojte koristiti sljedeće vrste papira
Time možete prouzročiti zaglavljivanje papira ili druge probleme kod ispisa.
izgužvani ili naborani papir
savijeni ili uvijeni papir
razderani papir
vlažan papir
vrlo tanak papir
Vrlo tanki papir
papire ispisane na termičkom pisaču
Poleđina papira koji je ispisan na termičkom pisaču
papir s izraženom teksturom
Sjajni papir
Pri korištenju papira
Koristite samo papir koji se potpuno aklimatizirao na okruženje u kojem je instaliran uređaj. Korištenje papira koji se čuva na drugoj temperaturi ili vlazi može dovesti do zaglavljivanja ili slabije kvalitete ispisa.
Rukovanje papirom i njegova pohrana
Preporučujemo korištenje papira odmah nakon otvaranja paketa. Vratite preostali papir u originalno pakiranje i pohranite ga na ravnu površinu.
Papir držite u originalom pakiranju da biste ga zaštitili od vlage ili isušivanja.
Ne pohranjujte papir na način koji bi mogao prouzročiti njegovo uvijanje ili presavijanje.
Ne slažite papir okomito ni u prevelike snopove.
Ne pohranjujte papir na izravnoj Sunčevoj svjetlosti, na izrazito vlažnim/suhim mjestima ni na mjestima na kojima dolazi do velikih promjena temperature ili vlažnosti.
Ispis na papir koji je upio vlagu
Na mjestu gdje izlazi papir može se pojaviti para, a oko izlaznog mjesta mogu se pojaviti kapljice. Nijedna od tih pojava nije neobična, a pojavljuju se kada vlaga iz papira isparava zbog topline koja nastaje prilikom fiksiranja tonera na papir (najčešće pri niskim sobnim temperaturama).

Čuvanje papira ispisanog na uređaju

6W22-0KW