Prijelaz u stanje mirovanja

Funkcijom stanja mirovanja smanjuje se potrošnja energije na način da se privremeno onesposobe neke interne radnje uređaja. Uređaj možete jednostavno prebaciti u stanje mirovanja tako da pritisnete  na upravljačkoj ploči. Kada je uređaj u stanju mirovanja, zaslon dodirne ploče će se isključiti, a će zasvijetliti. Upravljačka ploča
Uređaj možda neće prijeći u stanje mirovanja ovisno o radnom statusu i uvjetima uređaja.
Indikator obrade/podataka treperi ili postojano svijetli zeleno čak i kada je uređaj u stanju mirovanja.
Izlaz iz stanja mirovanja
Uređaj će izaći iz stanja mirovanja kada se izvrši jedna od sljedećih radnji:
Kada se pritisne  na upravljačkoj ploči*1
kada su izvornici postavljeni u ulagač
kada je ulagač otvoren
kada se u višenamjensku ladicu umetne papir ili kada se iz nje izvadi papir*1
kada se neki od poklopaca na uređaj otvori/zatvori*1
*1 Neki modeli uređaja ne podržavaju ovu funkciju.
Postavljanje automatskog mirovanja
Postavkom <Vrijeme do automatskog mirovanja> uređaj možete automatski prebaciti u stanje mirovanja. Ako želite promijeniti razdoblje nakon kojeg uređaj automatski prelazi u stanje mirovanja, slijedite postupak u nastavku.
  <Vaše postavke>  <Postavke timera/energije>  <Vrijeme do automatskog mirovanja>   ili kao biste odredili koliko će vremena proteći prije nego što uređaj automatski prijeđe u stanje mirovanja  <OK>.
Vremenski raspon za automatski prelazak u stanje mirovanja možete odrediti prema danima u tjednu. <Tjedni timer za automatsko stanje mirovanja>
Potrošnja energije u modu mirovanja
Možete podesiti količinu energije koju uređaj troši kada se nalazi u modu mirovanja. Slijedite postupak opisan u nastavku da biste podesili iznos energije koja se troši u modu mirovanja.
  <Vaše postavke>  <Postavke timera/energije>  podesite <Potrošnja energije u modu mirovanja> na <Nisko> ili <Visoko>.
Kad koristite bežični LAN dok ste u modu mirovanja
Da biste koristili bežični LAN u modu mirovanja, podesite <Potrošnja energije u modu mirovanja> na <Visoko>.
6W22-033