Upravljačka ploča

U ovom se odjeljku opisuju nazivi i funkcije tipki na upravljačkoj ploči.

Zaslon osjetljiv na dodir

Osim zaslona postavki za svaku funkciju, status pogreške prikazan je i na ovom zaslonu. Upotreba zaslona dodirne ploče

Tipka [Postavke/Registriranje]

Pritisnite da biste započeli određivanje brojnih postavki uređaja, kao što su <Vaše postavke> ili <Definiraj odredište>. Postavke/Registriranje

Numeričke tipke ([0] - [9])

Pritisnite za upisivanje brojčanih vrijednosti. Unošenja znakova

Tipka [Ušteda energije]

Pritisnite da bi uređaj prešao u stanje mirovanja. Tipka se zasvijetli kada je uređaj u stanju mirovanja. Prijelaz u stanje mirovanja

Regulator za podešavanje svjetline

Koristi se za podešavanje svjetline dodirnog zaslona. Rotirajte okruglu skalu prema gore da biste povećali svjetlinu i prema dolje da biste je smanjili.

Tipka za podešavanje glasnoće

Pritisnite da biste prikazali zaslon kada želite podesiti glasnoću za komunikaciju faksom ili da biste postavili zvuk alarma kada se dogodi pogreška. Postavljanje zvukova

Tipka [Informacije o uređaju/brojaču]

Pritisnite za prikaz ukupnog broja stranica koje se koriste za radnje poput kopiranja ili ispisa na zaslonu osjetljivom na dodir. Također možete provjeriti serijski broj i IP adresu uređaja te informacije o uređaju za dodatne proizvode. Provjera broja stranica za kopiranje/ispisivanje/faksiranje/skeniranje

Tipka [Poništi]

Pritisnite za brisanje upisanih vrijednosti ili znakova.

Tipka [Stop]

Zaustavlja poslani zadatak ili zadatak ispisa. Otkazivanje zadataka slanja/ispisa

Dodirna olovka zaslona

Upotrijebite kada radite na zaslonu osjetljivom na dodir, npr. za unos znakova.

Tipka [Start]

Pritisnite za početak kopiranja ili skeniranja izvornika.

Indikator Pogreška

Treperi ili svijetli kada dođe do pogreške kao što je zaglavljenje papira.
Ako indikator Pogreška treperi, slijedite upute koje se pojave na dodirnom zaslonu. Otklanjanje zaglavljenog papira
Ako indikator Pogreška svijetli stalnim crvenim svjetlom, kontaktirajte ovlaštenog dobavljača tvrtke Canon.

Indikator Obrada/podaci

Treperi tijekom izvođenja operacija kao što su slanje ili ispis. Svijetli zeleno kada su prisutni izvorni dokumenti koji čekaju obradu.

Tipka [Resetiranje]

Pritisnite da biste poništili postavke i vratili prethodno određene postavke.

Tipka ID (Prijava/Odjava)

Pritisnite ovu tipku da biste se prijavili kada je potrebna osobna autentikacija. Nakon što završite s korištenjem uređaja, ponovno pritisnite ovu tipku da biste se odjavili. Prijava na uređaj
6W22-01K